Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Program Teens Matter: Co słychać u nastolatków w potrzebie?

Utworzone: niedziela, 2 lutego 2014 Źródło: Fundacja Studio (S)praw Kobiet

Program Teens Matter powstał w oparciu i we współpracy z grupą American Friends of Warsaw jako program edukacyjny dla młodzieży z domów dziecka, z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, oraz młodzieży ze środowisk, w których panuje przemoc fizyczna i emocjonalna. Celem programu jest motywowanie młodych osób do rozwijania własnych potencjałów, wspieranie i rozwój talentów oraz umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy, które pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości i budowanie szacunku do siebie.

Obecnie program jest realizowany w Warszawie i Piasecznie przez Fundację Studio (S)praw Kobiet z młodzieżą w wieku 16-20 lat. W tym roku programowym, począwszy od września 2013, odbyło się pięć comiesięcznych spotkań, mających na celu inspirowanie młodych osób do pozytywnego działania na rzecz siebie, własnego środowiska, jak również świata w sensie globalnym. Pierwsze z nich odbyło się na terenie Szkoły Języków Obcych Bakałarz (Warszawa-Mokotów) w ramach projektu naszej Fundacji Cross/Cultural Caffeteria: Trzy Oblicza Tolerancji, dofinansowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w formie uczty "fair trade," której celem było podkreślenie istoty i znaczenia produkcji "fair/trade" oraz zjawiska second/handu w oparciu o prace własne uczestników oraz ich ocenę przez międzynarodową komisję (przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej, obywatele Kanady i Szwecji). Spotkanie październikowe, konsolidujące obecnych uczestników Programu Teens Matter, miało miejsce w przestrzeni Warsztatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (Plac Konstytucji 4). Spotkanie miało charakter warsztatu orientacyjno-zapoznawczego dla zarówno dotychczasowych jak też nowych uczestników programu oraz dla wolontariuszy współpracujących w ramach Programu z Fundacją. Warsztat miał charakter zamknięty, poprzedzony rekrutacją przeprowadzoną podczas lata.

Aleksandra Rokicka, koordynatorka Programu nakreśliła wszystkim cele i plan działań na rok 2013/14, przedstawiła wolontariuszy oraz absolwentów Programu TM, zapoznając wszystkich uczestników z regulaminem uczestnictwa. Regulamin to nowy, bardzo ważny element Programu TM, wprowadzony w celu motywowania uczestników do regularnego udziału w spotkaniach i zajęciach.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2013/2014:

Obowiązkowe spotkania w ramach projektu odbywają się raz w miesiącu podczas tygodnia pomiędzy 18:00 i 20:30 w wybranych miejscach Warszawy i okolic:

8 spotkań (październik - listopad - grudzień - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec)

Poza tym odbywają się spotkania fakultatywne (interaktywne warsztaty j. angielskiego, spotkania kształtujące sylwetkę zawodową, sportowe, teatralne oraz artystyczne). Warunkiem przystąpienia do projektu 2013/2014 jest podstawowa umiejętność porozumiewania się w języku angielskim oraz chęć aktywnego uczestnictwa w angielskojęzycznych zajęciach.

Uczestnik projektu ma prawo do:

1. Wszystkich przywilejów przewidzianych projektem, w tym nieodpłatnego w nim uczestnictwa;

2. Współtworzenia programu szkoleniowego, zgłaszania swoich uwag i propozycji, aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach projektowych;

3. Wnoszenia krytycznych uwag i przedstawiania swoich koncepcji;

4. Każdy uczestnik w równym stopniu i na równych prawach może korzystać z indywidualnego mentoringu, którego celem jest wsparcie jego indywidualnych potrzeb i aspiracji;

5. Każdy uczestnik ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności (dot. spotkań comiesięcznych).

W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnik zostanie wykreślony z udziału w projekcie.

6. Każdy uczestnik, który dotrzyma zasad regulaminu, zwłaszcza dotyczącego obecności, otrzyma od Fundacji Studio (S)praw Kobiet dyplom/list rekomendacyjny potwierdzający jego zaangażowanie w projekcie.

7. Jeśli uczestnik opuści zajęcia ze względu na chorobę, uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do powiadomienia koordynatora projektu o jego nieobecności najpóźniej na dzień przed spotkaniem. Uczestnik musi dostarczyć koordynatorowi zaświadczenie lekarskie.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wykazywania tolerancji wobec wszystkich osób biorących udział w projekcie.

9. W miarę swoich możliwości, uczestnik powinien wykazywać empatię w stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

 10. Projekt przewiduje 2 nagrody specjalne za najaktywniejsze uczestnictwo we wszystkich spotkaniach obowiązkowych połączone z zaangażowaniem w warsztaty j. angielskiego, w tym wyniki testu końcowego opierającego się na materiałach warsztatowych. I Nagroda to 10-dniowy wyjazd na kurs j. angielskiego do Anglii; II nagroda to i-pad / i-pod lub laptop (jedna z 3 opcji do wyboru).

W tej części spotkania każda osoba miała możliwość opowiedzenie kilku słów o sobie, dlaczego zdecydowała się na udział w naszym Programie, czego oczekuje. W drugiej, mniej formalnej części, odbyły się indywidualne rozmowy przy kawie, herbacie i ciasteczkach, podczas których nowi uczestnicy mieli okazję do nawiązania kontaktu z pozostała grupą. Zostały również przeprowadzone rozmowy w języku angielskim, na podstawie których utworzyliśmy 3 poziomy zajęć języka angielskiego, które stanowią integralną część Programu TM i obecnie odbywają się na terenie firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) w Warszawie jak również w domu Fundatorki na terenie Piaseczna.

Spotkanie listopadowe miało miejsce w sali konferencyjnej PwC. Gościem spotkania był dyrektor marketingu firmy Coca-Cola, który w ramach naszego cyklu inspirujących life-stories, opowiedział uczestnikom o swojej ścieżce życiowej, zdobywaniu celów zawodowych, o porażkach i zwycięstwach doprowadzających do spełnienia życiowych planów i inspiracji.

Spotkanie grudniowe odbyło się w duchu Świąt Bożego Narodzenia w domu Fundatorki, Justyny Szachowicz-Sempruch w Piasecznie.

Bardzo dziękujemy Oli Sempruch za doskonałą koordynację spotkań na terenie PwC oraz udział wielu osób związanych z naszą fundacją w wymienionych tu spotkaniach: Aleksandrze Rokickiej w roli koordynatorki Programu, Aleksandrze Pyl, w roli koordynatorki grupy piaseczyńskiej, które przeprowadziły wiele indywidualnych rozmów z uczestnikami programu. Dziękujemy obecnym mentorom Sebastianowi Szachowicz, Jackowi Łopuszyńskiemu, Elżbiecie Tomasik i Parhamowi Ghobadi, jak również Janice Rzycki za wspieranie wszelkich działań programu. Jego uczestnicy, pomimo wielu rozterek życiowych, nie odbiegają wiele swoim trybem życia, pasjami oraz ich realizacją, od dzieci mieszkających w domach rodzinnych. Poprzez program otrzymują szansę znalezienia kogoś, kto może nawiązać z nimi bliski kontakt, przekazać wiedzę, doświadczenie życiowe, wysłuchać. Uczą się języka angielskiego, podróżują i zdobywają sportowe nagrody zagranicą, biorą udział w stażach zawodowych w renomowanych korporacjach w Warszawie (tu podziękowania dla Oli Sempruch, która, od lat zajmuje się organizowaniem praktyk w PwC, gdzie część z praktykantów pod jej bacznym okiem znajduje później stałe zatrudnienie).

Współpraca wielu nowych, dołączających do nas wolontariszy, w ramach Programu Teens Matter zapewnia jego uczestnikom:

 • miesięczne spotkania z wykładowcami w celu inspiracji naszych wychowanków - tygodniowe szkolenia z j. angielskiego (w małych grupach i indywidualnie)
 • praktyki zawodowe w czasie wakacji letnich i ferii zimowych
 • wsparcie psychologów
 • spotkania z międzynarodowymi profesjonalistami
 • szkolenia zawodowe
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o przyjęcie na studia wyższe
 • szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych w życiu dorosłym
 • szkolenia z zakresu kultury fizycznej (w tym przygotowanie do maratonów)
 • spotkania z osobami z innych kultur
 • pomoc w pozyskaniu i wyposażeniu mieszkań po opuszczeniu domów dziecka
 • asystę w sprawach związanych z karierą zawodową
 • asystę w znalezieniu zatrudnienia
 • zapewnienie ciepła i opieki przez naszych wolontariuszy

Prowadzimy otwarty charakter naszych spotkań z młodzieżą i wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Zainteresowane osoby prywatne oraz instytucje prosimy o kontakt z Fundacją Studio (S)praw Kobiet: E-mail: studiosprawkobiet@gmail.com;  tel. +48 519 110 698.

Więcej informacji na stronie Fundacji S(S)K

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Festiwal Food Trucków w Piasecznie

Festiwal Food Trucków w Piasecznie

Od 10 do 12 maja 2019 roku odbędzie się Zlot Food Trucków w...

Konkurs na Otwarcie sezonu food trucków w Piasecznie

Konkurs na Otwarcie sezonu food trucków w Piasecznie

10-12 maja (piątek, sobota, niedziela) skwer Stefana Kisielewskiego będzie...

Filmy wybrane na Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2019

Filmy wybrane na Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2019

W wyniku głosowania mieszkańców, poznaliśmy tytuły filmów, które...

Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Społeczeństwa Informacyjnego...

Flis Festiwal czyli Jarmark Kultury Urzecza

Flis Festiwal czyli Jarmark Kultury Urzecza

W weekend, 11 i 12 maja w Gassach nad Wisłą w gminie Konstancin-Jeziorna...

II Piaseczyńska Noc Muzeów

II Piaseczyńska Noc Muzeów

18 maja 2019 roku zapraszamy na II PIASECZYŃSKA NOC MUZEÓW...

Dziennikarstwo obywatelskie

Geopiknik

Geopiknik

Długo wyczekiwany GeoPiknik powraca! Coroczne święto studentów Wydziału...

Rozlicz swój PIT z korzyścią dla gminy w której mieszkasz

Rozlicz swój PIT z korzyścią dla gminy w której mieszkasz

Podatek od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło dochodu Gminy i szansa na...

Promocja 0 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Promocja 0 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Szanowni Mieszkańcy! Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy...

Pierwszy N-Park w aglomeracji warszawskiej

Pierwszy N-Park w aglomeracji warszawskiej

Na czwartek, 29 listopada tego roku, zaplanowane jest otwarcie N-Parku na...

Zaduszki konstancińskie

Zaduszki konstancińskie

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz Konstanciński...