Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Rozwiązać węzły gordyjskie

Kategorie: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 12 września 2016 Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Propozycja układu rozwiązań technicznych dla skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską. Rys. Eurostrada Sp z o.o.

13 września podczas spotkania z przedstawicielami GDDKiA Gmina przedstawi propozycje przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 79 z ulicami Okulickiego i Chyliczkowską.

Podczas czerwcowego spotkania przedstawicieli Gminy Piaseczno z dyrekcją oddziału warszawskiego GDDKiA oraz dyrekcją MZDW i zarządem Powiatu Piaseczyńskiego przeanalizowano możliwości przebudowy najbardziej newralgicznych komunikacyjnie skrzyżowań dróg lokalnych z drogą krajową nr 79. GDDKiA przedstawiła swoje najbliższe plany poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Okulickiego i Chyliczkowską, a dyrekcja MZDW poinformowała m.in. o przygotowaniach do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej do Julianowskiej. Niestety inwestycja ta nie obejmuje skrzyżowania z DK 79. O ile nie zmieni się sytuacja finansowa województwa to rozpoczęcie przebudowy DW 721 możliwe będzie w 2017 r. a zakończenie w 2019 r. Koszt przebudowy tego dwukilometrowego odcinka szacowany jest na blisko 44 mln zł. Projekt zakłada wykonanie dwujezdniowej drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji.
- Skrzyżowania ul. Puławskiej z Okulickiego oraz Armii Krajowej z Chyliczkowską są dla nas kluczowe - mówi burmistrz Zdzisław Lis. - Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że budowa estakad za kilkadziesiąt milionów złotych jest niemożliwa w najbliższym horyzoncie czasowym. Generalna Dyrekcja zabezpieczyła jedynie 4,2 mln zł na drobne korekty, które mają poprawić płynność ruchu na tych skrzyżowaniach. Takie rozwiązanie nas nie zadawala, dlatego zaproponowaliśmy wsparcie finansowe gminy, podobną deklarację złożył też powiat i chcemy przekonać GDDKiA, że zgodnie z przygotowaną przez nas koncepcją za ok. 12 mln zł można przebudować skrzyżowania już w przyszłym roku. Co prawda bez estakad, ale z takimi rozwiązaniami, które znacząco zmienią komfort jazdy i bezpieczeństwo drogowe w tym rejonie - przekonuje burmistrz.
Sprawa dokładnego podziału kosztów będzie omawiana podczas najbliższego spotkania z GDDKiA.
Podczas czerwcowego spotkania zdecydowano również o powołaniu zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Gminy Piaseczno, Powiatu, MZDW, GDDKiA i przedsiębiorców z rejonu skrzyżowania DK79 z ul. Okulickiego. Zespół ma za zadanie przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych w obrębie skrzyżowań z ul. Chyliczkowską i Okulickiego, które przy uwzględnieniu docelowych planów przebudowy tych skrzyżowań wprowadziłyby tymczasowe rozwiązania poprawiające płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Gmina zleciła wykonanie analizy możliwości usprawnienia funkcjonowania układu dróg lokalnych z DK 79 z wykorzystaniem elementów rozwiązań projektowych przewidzianych w latach ubiegłych przez GDDKiA w planach docelowej rozbudowy Drogi Krajowej nr 79. W wyniku tego działania powstał dokument, który stanowi dla nas podstawę do dalszych rozmów z Generalna Dyrekcją. Ze szczegółami rozwiązań technicznych zapoznać się można klikając na rysunki obok.

Skrzyżowanie DK 79 z ul. Okulickiego
Autor analizy - Biuro Projektowo Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. dla poprawy płynności ruchu na samym skrzyżowaniu proponuje poszerzenie ul. Puławskiej od ul. Energetycznej o trzeci dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach poprzez wykorzystanie pasa oddzielającego jezdnie. Z uwzględnieniem włączenia do ul. Puławskiej ruchu pojazdów z ul. Syrenki. Propozycje te w większości zgodne są z docelowymi rozwiązaniami GDDKiA. 
W obrębie samego skrzyżowania projekt zakłada wydłużenie istniejącego oraz wykonanie dodatkowego lewoskrętu jadąc z Warszawy w kierunku Konstancina-Jeziorny. Takie same rozwiązanie czyli dwa pasy do lewoskrętu przewidziano z kierunku południowego jadąc od Góry Kalwarii w kierunku Lesznowoli (obecnie jest tylko jeden krótki pas lewoskrętu na obydwu kierunkach). Dodatkowo jadąc z kierunku Góry Kalwarii propozycja zakłada powstanie prawoskrętu w stronę Konstancina a patrząc od Warszawy w kierunku Piaseczna na skrzyżowaniu pojawi się dodatkowy pas do jazdy na wprost z możliwością odbicia do miasta. Na tym kierunku zachowany również ma być by-pass umożliwiający skręt w prawo w kierunku Lesznowoli.
Zmiany na DW 721 w obrębie skrzyżowania mają polegać na wybudowaniu dwóch dodatkowych pasów do prawo i lewoskrętu, w taki sposób, aby docelowo uzyskać czteropasowy układ - dwa pasy do jazdy na wprost i po jednym w lewo i prawo. Z kierunku zachodniego od strony Lesznowoli nie przewiduje się zmian (trzy pasy - jeden na wprost i dwa do lewoskrętu). 
W opracowaniu uwzględniono również modyfikacje działania sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie sterowania kierunkowego podobnego do rozwiązania zastosowanego na skrzyżowaniu z ul. Energetyczną. Proponuje się również objęcie sygnalizacją świetlną przejścia dla pieszych przez ul. Puławską, które po rozbudowie będzie prowadziło przez cztery pasy ruchu. Sygnalizacja na przejściu powinna być zsynchronizowana z sygnalizacją skrzyżowania. 
Zakładając poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych wzdłuż poszerzonej ul. Puławskiej zaproponowano wykonanie tuneli dla pieszych w istniejącym nasypie kolejowym po obu stronach drogi. Takie rozwiązanie znacznie zwiększy bezpieczeństwo ludzi, którzy obecnie przechodząc pod wiaduktem muszą iść tuż przy krawędziach jezdni. Rozwiązanie to również zgodne jest z docelowymi planami GDDKiA.
Jako dodatkowe zadanie uwzględniające potrzeby przedsiębiorstw ulokowanych na terenie LAMINY zaproponowano włączenie do ul. Puławskiej drogi serwisowej wykonanej na tym obszarze. Zadanie to nie zostało jednak uwzględnione w docelowym kosztorysie wykonania inwestycji. Uwzględniono jedynie jego lokalizację w proponowanych przebudowach ul. Puławskiej.

Skrzyżowanie DK 79 z ul. Chyliczkowską
Propozycja zakłada wprowadzenie następujących rozwiązań:
• Należy dopuścić lewoskręt z ul. Armii Krajowej (DK 79) z kierunku Warszawy w ul. Chyliczkowską - lewoskręt odbywałby się na oddzielnej sekwencji sygnalizacji świetlnej (obecnie obowiązuje zakaz skrętu w lewo, który jest często łamany).
• Pozostawienie ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie jako jednokierunkowej - uwzględniono przyzwyczajenia kierowców oraz konieczność dużych modyfikacji układu drogowego w mieście przy zastosowaniu innego rozwiązania. 
• Odsunięcie wylotu ul. Julianowskiej do ul. Chyliczkowskiej od głównego skrzyżowania o kilkadziesiąt metrów - takie rozwiązanie pozwoli usprawnić zjazd ze skrzyżowania. W propozycji przyjęto nowy przebieg ul. Julianowskiej zgodny z docelowymi zamierzeniami GDDKiA. 
• Likwidację przystanku na ul. Julianowskiej i ulokowanie go w miejscu docelowym na ul. Chyliczkowskiej.
• Wykonanie dodatkowego pasa prawoskrętu z ul. Chyliczkowskiej w ul. Armii Krajowej. Rozwiązanie to znacznie zwiększy przepustowość skrzyżowania i ułatwi wyjazd z miasta. 
• Proponuje się zastosowanie dwufazowej sygnalizacji świetlnej z podfazą na lewoskręt z Warszawy w kierunku Konstancina. 
• Wszystkie powyższe propozycje umiejscowione są w liniach rozgraniczających przewidzianych Przez GDDKiA pod rozbudowę DK 79. Niezbędne do przeprowadzenia tej inwestycji nieruchomości są w trakcie pozyskiwania przez warszawski oddział GDDKiA.

Szacunkowe koszty 
Na koszt przebudowy skrzyżowania DK 79 z ul. Okulickiego składają się następujące elementy:
• Przebudowa skrzyżowania - 4,9 mln zł
• Poszerzenie ul. Puławskiej w obu kierunkach - 3,2 mln
• Budowa tuneli dla pieszych po obu stronach ul. Puławskiej - 1,5 mln zł
Łączny szacunkowy koszt to ok. 9,6 mln zł.
Koszty przebudowy skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską uwzględniają: remont istniejących nawierzchni, poszerzenie dróg powiatowych i DK 79, korektę wylotu ul. Julianowskiej, budowę wysp dzielących oraz chodników oraz zmianę sygnalizacji świetnej. Łączna kwota przeprowadzenia tej inwestycji to blisko 3,1 mln zł. 
Łączny koszt przebudowy obydwu skrzyżowań to ok. 12,7 mln zł.

Propozycja rozwiązań komunikacyjnych dla skrzyżowania DK 79 z ul. Okulickiego w Piasecznie. Rys. Eurostrada Sp z o.o.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Zatrzymani podczas transakcji narkotykowej

Zatrzymani podczas transakcji narkotykowej

Policjanci z komisariatu w Konstancinie- Jeziornie na „gorącym" zatrzymali...

Zatrzymani tuż po kradzieży

Zatrzymani tuż po kradzieży

Policjanci z komisariatu w Konstancinie- Jeziornie „na gorącym" zatrzymali...

Audi skradzione w Szwecji wróci z Piaseczna do właściciela w Ystad

Audi skradzione w Szwecji wróci z Piaseczna do właściciela w Ystad

Policjanci służby dyżurnej z Komendy Powiatowej Policji z Piaseczna,...

Strefa Płatnego Parkowania wznawia działanie

Strefa Płatnego Parkowania wznawia działanie

Informujemy, że od 11 maja 2020 roku, w obszarze Strefy Płatnego Parkowania...

Apelujemy o pomoc w ustaleniu tożsamości ofiary wypadku kolejowego

Apelujemy o pomoc w ustaleniu tożsamości ofiary wypadku kolejowego

Policjanci z wydziału dochodzeniowo - śledczego ustalają okoliczności oraz...

Ujawniono nielegalne składowiska odpadów chemicznych!

Ujawniono nielegalne składowiska odpadów chemicznych!

Policjanci ujawnili dwa nielegalne składowiska płynnych odpadów chemicznych....

Dziennikarstwo obywatelskie

Wycieczki w przyszłym roku

Wycieczki w przyszłym roku

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę na organizację cyklu bezpłatnych...

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Rusza nowa lokalna akcja w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. Tym razem...

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Marka Lirene, chcąc przyczyniać się do pozytywnych zmian ekologicznych, od...

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Czas „kwarantanny szkolnej” nie oznacza jedynie borykania ...

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów wstrzymuje do odwołania, dostępność do urządzeń i...