Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Co zrobić w sytuacji zaistnienia szkody w uprawach rolnych? Jakie są procedury postępowania?

Kategorie: Aktualności
Utworzone: środa, 23 sierpnia 2017

Tereny rolnicze zajmujące znaczną część naszego kraju, zwykle przylegają lub otoczone są lasami, zagajnikami, które zamieszkują różnego rodzaju zwierzęta wolno żyjące lub też inaczej dziko żyjące.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dn.21.08.1997,w art. 4 ust.21, przez to pojęcie rozumie się zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.
Zacytowanie tego pojęcia jest ważne w kontekście dalszych wyjaśnień związanych ze szkodami spowodowanymi przez dziki, jelenie, sarny lub też inne zwierzęta odwiedzające rolnicze pola lub też sady.

W jakim terminie należy zgłosić szkodę?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 45, poz.272) poszkodowany tym zdarzeniem, powinien dokonać zgłoszenie szkody w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, zaś w terminie 14 dni od dnia jej powstania w przypadku, gdy uszkodzenia powstały w sadzie. Jednocześnie w tym drugim przypadku należy określić liczbę uszkodzonych drzew.

O ile terminy zgłoszenia szkód są doprecyzowane, o tyle, ścieżka powiadomienia właściwych organów o powstaniu szkody wydaje się być zawiła. A mianowicie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwego miejscowo wójta oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne (wymienione w rozporządzeniu). Jednocześnie przedstawiciele tych organów (a więc dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego) dokonują szacowania szkody, zwanej w tekście rozporządzenia oględzinami. Przy czym ten sam organ dokonuje wstępnego, ostatecznego i ponownego szacowania szkody.

Na uwagę zasługuje fakt, że w czynności oględzin może brać udział pełnomocnik poszkodowanego, co w procesie takim jak, szacowanie szkód w uprawach rolnych  jest wyjątkowo ważne.

Powierzenie spraw o wypłatę odszkodowań w przypadku szkód w uprawach i płodach rolnych, wykwalifikowanym podmiotom, zajmującym się tematyką odszkodowawczą, zapewni sprawną i satysfakcjonującą finalizację sprawy. Najlepsi na rynku profesjonaliści potrafią skutecznie zawalczyć również o dopłaty do takich odszkodowań.

Kiedy nie dokonuje się oględzin?

Oględziny muszą zostać wykonane w terminie 7 dni od dnia, w którym zgłoszono szkodę. Ustawodawca przewidział 3 przypadki, kiedy odchodzi się od tej czynności. Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód w płodach rolnych, w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach i w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed osprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie. W przypadku dzików i poczynionych przez nie szkód wymienione są dwa terminy ostatecznego szacowania szkody tj. w okresie i poza okresem wegetacyjnym.

Z kolejnych czynności, a więc z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody sporządza się protokół, który podpisują strony uczestniczące w czynnościach.

W procesie oględzin ustala się m. in.: gatunek zwierząt, które wyrządziły szkodę, obszar całej uprawy jej rodzaj, stan i jakość, a także szacunkowy obszar, który został uszkodzony oraz szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Skok Na Hip Hop - relacja

Skok Na Hip Hop - relacja

Druga odsłona Hip Hop Festiwalu za nami. 8 lipca 2018 r. Targowisko Grappa...

Muzyka na skwerze – Bossa Norkah

Muzyka na skwerze – Bossa Norkah

W tym roku, aby ożywić nowo zrewitalizowany skwer Kisiela w Piasecznie,...

Muzyka na skwerze – Enerjazzer

Muzyka na skwerze – Enerjazzer

W tym roku, aby ożywić nowo zrewitalizowany skwer Kisiela w Piasecznie,...

Bajki dla dzieci przez całe wakacje

Bajki dla dzieci przez całe wakacje

W wakacje zapraszamy na rodzinne spotkania z teatrem, czyli bajki dla dzieci...

Konkurs na Logo Gminy Piaseczno

Konkurs na Logo Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy ogłosił konkurs na opracowanie logo i logotypu...

Pyton tygrysi na wolności?

Pyton tygrysi na wolności?

W dniu 07.07.2018 r. Służba Ochrony i Ratowania Zwierząt Animal Rescue...

Dziennikarstwo obywatelskie

Wakacje z eksperymentami

Wakacje z eksperymentami

Wspólne eksperymentowanie i odkrywanie tajemnic otaczającego świata przynosi...

Wakacje z programowaniem

Wakacje z programowaniem

Celem półkolonii jest nauka programowania w formie zabawy. Podczas...

Remont placu zabaw przy Kusocińskiego

Remont placu zabaw przy Kusocińskiego

Od 11 czerwca 2018 roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane na placu...

Zgarnij gadżet kibica!

Zgarnij gadżet kibica!

Już wkrótce czekają nas zmagania sportowe i wielkie emocje związane z...

Wakacje Roboteco i Madlabs

Wakacje Roboteco i Madlabs

Tradycyjnie w te wakacje odbędzie się kolejna edycja półkolonii z Roboteco...