Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

III Konkurs Plastyczny "Pokaż Swój Komiks"

Kategorie: Aktualności Kultura
Utworzone: poniedziałek, 11 lutego 2019 Źródło: Centrum Kultury w Piasecznie
Data wydarzenia: poniedziałek, 11 lutego 2019 - środa, 20 marca 2019
Miejsce: CK Piaseczno

Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza dzieci i młodzież z powiatu piaseczyńskiego do udziału w III konkursie plastycznym "Pokaż Swój Komiks".

Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2019 i trwa do 20 marca 2019

REGULAMIN III KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POKAŻ SWÓJ KOMIKS’’

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Piasecznie - Przystanek Kultura oraz Gmina Piaseczno
 2. Sponsorami nagród są Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Wydawnictwo Widnokrąg.
 3. Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2019 i trwa do 20 marca 2019
 4. Temat konkursu: autorski komiks
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat, mieszkający na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-19 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy przynieść osobiście do Recepcji Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie, lub przesłać na mail: plastyka.przystanek@kulturalni.pl do dnia 20 marca 2019

Praca konkursowa ma być komiksem wykonanym w dowolnej technice. 

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, nie zgłaszanymi do I edycji konkursu w 2017 roku oraz II edycji w roku 2018.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 3. Dopuszcza się zgłoszenie komiksu stworzonego wspólnie jako grupa.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres mailowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na prezentację komiksu lub jego fragmentów na wystawie pokonkursowej w Przystanku Kultura.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas II Festiwalu Przystanek:Komiks, który odbędzie się 07 kwietnia 2019 roku w Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie www.kulturalni.pl i w mediach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie.
 3. Nagrodami w konkursie są komiksy i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie, Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Wydawnictwo Widnokrąg.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Festiwalu Przystanek:Komiks dnia 07.04.2019 oraz na opublikowanie fragmentów pracy na portalach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.kulturalni.pl oraz w recepcji Przystanku Kultura.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Podyskutuj o książkach

Podyskutuj o książkach

W Bibliotece Głównej w CEM powstaje Dyskusyjny Klub Książki. Pierwsze...

Usłyszeć Taniec - widowisko stepowania

Usłyszeć Taniec - widowisko stepowania

W sobotę, 18 stycznia w Konstancińskim Domu Kultury odbędzie się wyjątkowy...

Odpady BIO już od 1 stycznia

Odpady BIO już od 1 stycznia

Od pierwszego stycznia 2020 będą obowiązywały nowe zasady segregacji...

Trebunie-Tutki na nowy rok

Trebunie-Tutki na nowy rok

Konstanciński Dom Kultury zaprasza na Koncert Noworoczny. W niedzielę, 5...

Czwartki bez prądu

Czwartki bez prądu

Od 9 stycznia 2020 r. w Bibliotece Głównej w CEM rozpoczynamy cykliczną...

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych Piaseczno 2020

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych Piaseczno 2020

11 i 12 stycznia 2020 roku odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów...

Dziennikarstwo obywatelskie

My się ZIMY nie boimy - GRAMY DLA WOJTUSIA

My się ZIMY nie boimy - GRAMY DLA WOJTUSIA

W sobotę 25 stycznia 2020 r. na parkingu przed Szkołą w Uwielinach odbędzie...

Dzień Babci - nietypowe warsztaty w Prażmowie

Dzień Babci - nietypowe warsztaty w Prażmowie

21 stycznia o godz. 15.30 Urząd Gminy w Prażmowie zaprasza na nietypowe...

Konkurs Architektoniczny na projekt BASENU KRYTEGO W PIASECZNIE

Konkurs Architektoniczny na projekt BASENU KRYTEGO W PIASECZNIE

Gmina Piaseczno przy udziale warszawskiego  oddziału Stowarzyszenia...

Parkując pomyśl o innych uczestnikach ruchu drogowego!

Parkując pomyśl o innych uczestnikach ruchu drogowego!

Jedną z piaseczyńskich bolączek jest plaga nieprawidłowo parkujących...

Dron dla OSP Jazgarzew

Dron dla OSP Jazgarzew

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Piaseczno dotację w...