Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

III Konkurs Plastyczny "Pokaż Swój Komiks"

Kategorie: Aktualności Kultura
Utworzone: poniedziałek, 11 lutego 2019 Źródło: Centrum Kultury w Piasecznie
Data wydarzenia: poniedziałek, 11 lutego 2019 - środa, 20 marca 2019
Miejsce: CK Piaseczno

Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza dzieci i młodzież z powiatu piaseczyńskiego do udziału w III konkursie plastycznym "Pokaż Swój Komiks".

Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2019 i trwa do 20 marca 2019

REGULAMIN III KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POKAŻ SWÓJ KOMIKS’’

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Piasecznie - Przystanek Kultura oraz Gmina Piaseczno
 2. Sponsorami nagród są Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Wydawnictwo Widnokrąg.
 3. Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2019 i trwa do 20 marca 2019
 4. Temat konkursu: autorski komiks
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat, mieszkający na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-19 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy przynieść osobiście do Recepcji Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie, lub przesłać na mail: plastyka.przystanek@kulturalni.pl do dnia 20 marca 2019

Praca konkursowa ma być komiksem wykonanym w dowolnej technice. 

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, nie zgłaszanymi do I edycji konkursu w 2017 roku oraz II edycji w roku 2018.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 3. Dopuszcza się zgłoszenie komiksu stworzonego wspólnie jako grupa.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres mailowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na prezentację komiksu lub jego fragmentów na wystawie pokonkursowej w Przystanku Kultura.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas II Festiwalu Przystanek:Komiks, który odbędzie się 07 kwietnia 2019 roku w Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie www.kulturalni.pl i w mediach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie.
 3. Nagrodami w konkursie są komiksy i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie, Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Wydawnictwo Widnokrąg.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Festiwalu Przystanek:Komiks dnia 07.04.2019 oraz na opublikowanie fragmentów pracy na portalach społecznościowych Centrum Kultury w Piasecznie.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.kulturalni.pl oraz w recepcji Przystanku Kultura.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

0ddaj KREW i uratuj komuś ŻYCIE

0ddaj KREW i uratuj komuś ŻYCIE

We wtorek 28 lipca na parkingu przed Urzędem Gminy Lesznowola odbędzie się...

Melodie słonecznej Italii

Melodie słonecznej Italii

W niedzielę, 26 lipca 2020 r. o godz. 17.00 Konstanciński Dom Kultury...

Od złego parkowania do policyjnej celi

Od złego parkowania do policyjnej celi

Dzielnicowi z Konstancina-Jeziorny zatrzymali 21-letniego mieszkańca...

Przywrócenie trasy podstawowej linii 739 oraz L39 w Józefosławiu i Julianowie

Przywrócenie trasy podstawowej linii 739 oraz L39 w Józefosławiu i Julianowie

W związku z zakończeniem remontu przez PGNiG Termika przejazdu kolejowego w...

Spotkanie z Aleksandrem Ryszką

Spotkanie z Aleksandrem Ryszką

W sobotę, 25 lipca 2020 r. o godz. 17.00 Konstanciński Dom Kultury zaprasza...

Koncepcje dla skrzyżowania ulic Puławskiej, Okulickiego i Wojska Polskiego

Koncepcje dla skrzyżowania ulic Puławskiej, Okulickiego i Wojska Polskiego

Gmina opracowała koncepcję drogową poprawy bezpieczeństwa i płynności...

Dziennikarstwo obywatelskie

Ceetrus Polska zapowiada nową wielofunkcyjną inwestycję w Piasecznie

Ceetrus Polska zapowiada nową wielofunkcyjną inwestycję w Piasecznie

Ceetrus Polska rozpoczął prace nad projektem nowego kwartału miejskiego w...

Wycieczki w przyszłym roku

Wycieczki w przyszłym roku

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę na organizację cyklu bezpłatnych...

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Rusza nowa lokalna akcja w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. Tym razem...

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Marka Lirene, chcąc przyczyniać się do pozytywnych zmian ekologicznych, od...

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Czas „kwarantanny szkolnej” nie oznacza jedynie borykania ...