Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Znamy zadania zakwalifikowane do głosowania

Kategorie: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 Źródło: Starostwo Powiatowe

Znamy już projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, które Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zakwalifikował do głosowania przez mieszkańców.

To 34 bardzo różnorodne propozycje, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną (lista poniżej). 29 zadań zostało odrzuconych, najczęściej z powodu ich niezgodności z zadaniami własnymi powiatu lub zlokalizowaniu na mieniu, które do Powiatu nie należy. Wnioskodawcy, których zadania nie zostały zakwalikowane mogą odwołać się od decyzji zarządu do 30 sierpnia.

Zadania przyjęte do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego 2020:

 1. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2841W
 2. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W 
  w gminie Prażmów
 3. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2855W 
  w gminie Tarczyn
 4. Programy "Profilaktyka raka prostaty i raka piersi" oraz "Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu" dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
 5. Rodzina Jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę
 6. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana 
  w Brześcach, gmina Góra Kalwaria
 7. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno
 8. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W 
  w gminie Konstancin-Jeziorna
 9. Defibrylatory dla szkół powiatu piaseczyńskiego
 10. 50 drzew dla powiatu piaseczyńskiego
 11. Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu
 12. Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych
 13. Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi powiatowej 2826W dz.nr 1 w miejscowości Uwieliny - Kędzierówka
 14. Prażmowska Majówka w Uwielinach
 15. Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - spotkania edukacyjne dla rodziców 
  i specjalistów
 16. Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.
 17. Spowalniacze na Przesmyckiego
 18. Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna
 19. Warsztaty terapeutyczno - usprawniające
 20. Senior Park
 21. Dyskoteki "Silent Disco" dla młodzieży
 22. Nasadzenie 100 drzew miododajnych na powiatowych działkach w miastach
 23. Warsztaty dla rodziców i wychowawców. Warsztaty umiejętności wychowawczych
 24. Warsztaty w szkołach podstawowych z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, dla dzieci i młodzieży
 25. Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci
 26. Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu
 27. Zakup poduszkowca dla WOPR Piaseczno
 28. Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły
 29. "Wenezuela - tak daleko a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tres
 30. Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)
 31. Montaż aktywnych na ruch "kocich oczu" przy przejściu dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego obok szkoły podstawowej
 32. Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa
 33. Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie"
 34. Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"

 Zadania odrzucone wraz z uzasadnieniem

 1. Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na Chylickiej, od skrzyżowania z Kołobrzeską/Przyrzecze, do Słowackiego/Sułkowskiego

Kwota: 37 400 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.). Wyniesienie przejścia dla pieszych nie jest możliwe ze względu na kursujące autobusy, a wyniesienie całego skrzyżowania przekracza koszt oszacowany w projekcie.

 1. Przebudowa/poszerzenie drogi powiatowej (ulicy Akacjowej) we wsi Marylka

Kwota: 178 730 zł

Pula: Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.). Ponadto jeszcze w tym roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia tej drogi ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2019 rok.

 1. Całodobowy punkt pomocy medycznej

Kwota: 58 zł

Pula: nie podano

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Doświetlenie przejść dla pieszych

Kwota: nie podano 

Pula: nie podano

Uzasadnienie: Projekt widnieje w systemie w wersji roboczej - brak listy poparcia, kosztorysu.

 1. Mini Tężnia w parku miejskim

Kwota: nie podano 

Pula: nie podano

Uzasadnienie: Projekt widnieje w systemie w wersji roboczej - brak listy poparcia, kosztorysu.

 1. Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców powiatu

Kwota: 35 000 zł

Pula: nie podano

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu oraz muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 oraz z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego 
z 28 lutego 2019 r.). Projekt zakładał realizację przez gminne biblioteki publiczne.

 1. "Eko strefa malucha i aktywnego zucha" ekologiczno-edukacyjny plac zabaw w Chylicach

Kwota: 78  950 zł

Pula: Gminy Piaseczno

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Mobilna biblioteka dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

Kwota: 56 113 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.). Zakup samochodu i nakłady na jego utrzymanie nie wyczerpują kosztów niezbędnych do zrealizowania projektu,  gdyż nie obejmują kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika.

 1. Zakup torby PSP R1 (BURN TEC) wraz z wyposażeniem oraz defibrylatora AED z torbą, baterią i elektrodami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie

Kwota: 10 600 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.); finansowanie OSP do nich nie należy.

 1. Zakup sprężarki do butli dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Kwota: 12 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.)

 1. Zakup przenośnego akumulatorowego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Kwota: 5 000 zł

Pula: Gminy Konstancin-Jeziorna

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.)

 1. Montaż latarni wolnostojącej

Kwota: 11 000 zł

Pula: Gminy Prażmów

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Przebudowa przejazdu kolejowego na ulicy Tarczyńskiej w miejscowości Korzeniówka

Kwota: 11 000 zł

Pula: nie podano

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Rewitalizacja parku przy Dworze Ryxów w Dolinie Jeziorki

Kwota: 179 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.). Na dzień opiniowania projektu Powiat Piaseczyński nie jest formalnym właścicielem nieruchomości, w księdze wieczystej nadal widnieje Gmina Prażmów.

 1. Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu i żłobku "Maluszek" oraz "Bajka"

Kwota: 22 000 zł

Pula: nie sprecyzowano

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Kwota: 42 000 zł

Pula: nie podano

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu oraz muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 oraz z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).  Projekt zakładał realizację poprzez jednostki gminne.

 1. Kawiarnia terapeutyczna "Cafe Calvaria" w Górze Kalwarii prowadzona przez osoby niepełnosprawne

Kwota: 25 500 zł

Pula: Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia wymogu ogólnodostępności/ braku odpłatności (niezgodność z par. 3, pkt 2 Załacznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Wykonanie ścieżki historycznej śladami Grójeckiej i Wilanowskiej Kolei Wąskotorowej

Kwota: 21 500 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Upamiętnienie kolei wąskotorowej i stacji w Górze Kalwarii

Kwota: 10 000 zł

Pula: Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Wykonanie tablic informacyjnych o stacji kolei wąskotorowej w Parku Zdrojowym w Konstancinie Jeziornie

Kwota: 8 000 zł

Pula: Gminy Konstancin-Jeziorna

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

      21.  Szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

Kwota: 56 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu oraz muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 oraz z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Fotoradar

Kwota: 200 zł

Pula: nie podano

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Otwarcie dla mieszkańców osi widokowej Królewskie Lipy przy budynku Starostwa w Piasecznie aż do Parku Miejskiego

Kwota: 11 000 zł

Pula: nie sprecyzowano

Uzasadnienie:  brak zgody właściciela terenu - Powiatu Piaseczyńskiego.

 1. Mural Pałacu Saskiego na budynku Starostwa przy ulicy Chyliczkowskiej

Kwota: 30 000 zł

Pula: nie sprecyzowano

Uzasadnienie:  brak zgody właściciela terenu - Powiatu Piaseczyńskiego.

 1. Zakup pralnico-wirówki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno

Kwota: 28 000 zł

Pula: Gminy Piaseczno

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Skuteczna pomoc - profesjonalny ratownik

Data wpływu: 15.07.2019

Kwota: 110 060 zł

Pula: powiatowa i Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Zakup samochodu z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie

Kwota: 125 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi powiatu (niezgodność z par. 9 pkt. 1 lit g Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.)

 1. Ogrodowa tężnia solankowa w Magdalence

Kwota: 8 000 zł

Pula: Gminy Lesznowola

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu (niezgodność z par. 5 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 1. Inwentaryzacja drzewostanu i nadanie im dowodu rejestracyjnego wraz ze zdjęciem 
  i lokalizacją na mapie

Kwota: 22 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej możliwości realizacji projektu (par. 1 pkt.1 lit b Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego nr VIII/1/19 z 16 maja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 28 lutego 2019 r.).

 

Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do głosowania magą odwołać się od decyzji Zarządu Powiatu do 30 sierpnia.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

12 lipca. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Góry Kalwarii

12 lipca. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Góry Kalwarii

Oddalona od Warszawy o zaledwie 20 km Góra Kalwaria na mapie LOTTO Poland Bike...

Zostań właścicielem wozu strażackiego

Zostań właścicielem wozu strażackiego

Gmina Konstancin-Jeziorna wystawiła na sprzedaż wóz strażacki, który...

WYRÓB MEDYCZNY SUNBRELLA - nowość od Dermedic

WYRÓB MEDYCZNY SUNBRELLA - nowość od Dermedic

Z myślą o pacjentach cierpiących na nietolerancję, alergię lub...

45-latek odpowie za dokonanie kradzieży

45-latek odpowie za dokonanie kradzieży

Do policyjnej celi trafił 45-letni mężczyzna który dwukrotnie dokonał...

I Mazowiecki Jarmark Rzemiosł Dawnych i Rękodzieła

I Mazowiecki Jarmark Rzemiosł Dawnych i Rękodzieła

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. na terenie pchlego...

Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2020

Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2020

W lipcowe i sierpniowe piątkowe wieczory zapraszamy na kolejny cykl kina pod...

Dziennikarstwo obywatelskie

Wycieczki w przyszłym roku

Wycieczki w przyszłym roku

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę na organizację cyklu bezpłatnych...

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Rusza nowa lokalna akcja w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. Tym razem...

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Marka Lirene, chcąc przyczyniać się do pozytywnych zmian ekologicznych, od...

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Czas „kwarantanny szkolnej” nie oznacza jedynie borykania ...

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów wstrzymuje do odwołania, dostępność do urządzeń i...