Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Kategorie: Aktualności
Utworzone: niedziela, 21 października 2012 Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 24 października o godz. 12:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5. Sesja rozpocznie się od godzinnej prezentacji koncepcji budowy Centrum Edukacyjnego w Piasecznie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę
166.028 zł).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków
dot. cmentarza komunalnego o kwotę 80.000 zł).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 500.000 zł na zakup energii na oświetlenie ulic).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 56.000 zł na zadanie dot. odwodnienia południowej części Zalesia Górnego).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 2.300 zł na wniosek Żłobka Miejskiego).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 1.270 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 31.296 zł i przeznaczenie tych środków na bieżące remonty w tych placówkach).
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 6.000 zł z zajęć sportowych dla mieszkańców na remont budynku świetlicy).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 13.000 zł zgodnie z wnioskiem GOSIR).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 87.250 zł zgodnie z wnioskiem MGOPS).
9.11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018.
9.12 w sprawie zmiany uchwały nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.13 w sprawie zmiany uchwały nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
9.16 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.17 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno uprawnień do postanawiania o wysokości opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
9.18 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 370 m.kw., stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 35 położonej
w Żabieńcu ul. Przelotowa.
9.20 w sprawie nadania nazwy "Przylaszczki" ulicy położonej we wsi Józefosław
w gminie Piaseczno.
9.21 w sprawie nadania nazwy "Magnoliowa" ulicy położonej we wsi Bobrowiec
w gminie Piaseczno.
9.22 w sprawie nadania nazwy "Alpejska" ulicy położonej we wsi Chyliczki w gminie Piaseczno.
9.23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 682/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy "Kabacka" ulicy wewnętrznej, niepublicznej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.24 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 118/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w zakresie działki nr ew. 313.
9.25 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.
9.26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska PGR oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska.
9.27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu
w obrębie ewidencyjnym Chojnów.
9.28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska.
9.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos dla działki nr ew. 156/1.
9.31 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe, jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic oraz numerów

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Dni Konstancina w stylu belle époque – parada, piknik i koncert

Dni Konstancina w stylu belle époque – parada, piknik i koncert

To będzie weekend pełen wrażeń. 3 i 4 czerwca zapraszamy na Dni...

Czwórka nieletnich odpowie za kradzież

Czwórka nieletnich odpowie za kradzież

Wkrótce sąd rodzinny podejmie decyzję w sprawie czwórki nastolatków...

Budujemy nowe drogi do węzła Antoninów

Budujemy nowe drogi do węzła Antoninów

Gmina Piaseczno od kilku lat realizuje inwestycje drogowe, które mają...

Prace wyburzeniowe na terenie TDP Park w Piasecznie

Prace wyburzeniowe na terenie TDP Park w Piasecznie

Właściciel nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego 7/9 w Piasecznie...

PGE gra dalej z FC Lesznowola

PGE gra dalej z FC Lesznowola

Lokalny Klub FC Lesznowola, od 2012 roku, konsekwentnie dąży do rozwoju. Jego...

Targi pracy w Piasecznie

Targi pracy w Piasecznie

25 maja zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące pracy na Piaseczyńskie...

Dziennikarstwo obywatelskie

Festiwal food trucków w Józefosławiu

Festiwal food trucków w Józefosławiu

Przed mieszkańcami Józefosławia najsmaczniejszy event tej wiosny. W pierwszy...

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

W Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie rusza kolejna edycja...

300 iglaków dla mieszkańców

300 iglaków dla mieszkańców

Leroy Merlin przekazał Gminie Piaseczno 300 choinek w doniczkach. Mieszkańcy...

Wspólnie tworzymy ozdoby choinkowe!

Wspólnie tworzymy ozdoby choinkowe!

W sobotę 10 grudnia podczas rodzinnych warsztatów kreatywnych w Centrum...

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Gmina Piaseczno prowadzi rozmowy z ZTM na temat zmian w komunikacji w związku...