Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Konkurs Klubu Młodego Europejczyka "Młodzi widzą więcej"

Kategorie: Aktualności
Utworzone: niedziela, 1 września 2013 Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Klub Młodego Europejczyka, działający w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie, w ramach organizowanego Forum Młodego Europejczyka ogłasza konkurs "Młodzi widzą więcej", czyli jestem kreatywnym mieszkańcem naszej gminy - potrafię mądrze wykorzystać fundusze unijne.

Konkurs pod patronatem europosłanki pani prof. Danuty Hübner, Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pana Zdzisława Lisa oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce jest skierowany do uczniów gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piaseczno i będzie obejmował dwie kategorie:

Kategoria 1.

 • wykonanie makiety z dowolnych surowców i materiałów będącej wizualizacją oczekiwań i potrzeb środowisk lokalnych. Model powinien ilustrować konkretne zmiany wynikające z dofinansowania z Unii Europejskiej

Kategoria 2. 

 • wykonanie prezentacji multimedialnej ukazującej możliwe i oczekiwane przez mieszkańców gminy Piaseczno efekty wykorzystania funduszy unijnych.

Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez panią prof. Danutę Hübner (wyjazd do Brukseli dla laureatów pierwszych miejsc wraz z opiekunami)oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przez panią Danutę Hübner nastąpi w dniu 6 listopada podczas Forum "Unijne barwy naszego regionu" w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.

Harmonogram konkursu MŁODZI WIDZĄ WIĘCEJ

 1. Do 23 sierpnia 2013 r. (piątek) - przekazanie Regulaminu Konkursu do szkół
 2. Do 12 września 2013 r. (czwartek) - szkoły deklarują chęć udziału w Konkursie
 3. 1 września - 11 października 2013 r. - etap wewnątrzszkolny Konkursu
 4. Do godziny 14.00 dnia 11 października 2013 r. (piątek) - szkoły przekazują informacje do Organizatora na temat zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu
 5. 19 października 2013 r. (sobota) o godz. 10.00 - II etap Konkursu polegający na publicznej prezentacji projektów przed Komisją Konkursową
 6. 6 listopada 2013 r. (środa) - Forum "Unijne barwy naszego regionu" podczas którego nastąpi prezentacja nagrodzonych prac oraz rozdanie nagród


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ "MŁODZI WIDZĄ WIĘCEJ", czyli jestem kreatywnym mieszkańcem naszej gminy, potrafię mądrze wykorzystać fundusze unijne

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Piasecznie im. Powstańców Warszawy ul. Sikorskiego 20, zwane dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem pani profesor Danuty Hübner europosłanki i Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie oraz pana Zdzisława Lisa Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, zwanych dalej "uczestnikami Konkursu".
 4. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:
 • I etap (wewnątrzszkolny) - odbędzie się w terminie od 1 września 2013 r. do 11 października 2013 r. W tym czasie w ramach szkolnych eliminacji zostanie wyłoniona jedna najlepsza praca z każdej kategorii. Wyróżnieni w etapie szkolnym uczniowie w dniu 19 października 2013 r. (sobota) o godzinie 10.00 będą prezentowali swoje projekty przed Komisją Konkursową w siedzibie Organizatora.
 • II etap - prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac połączona z rozdaniem nagród - odbędzie się dnia 6 listopada 2013 r. (środa) w ramach Forum "Unijne barwy naszego regionu" - w siedzibie Organizatora.

§ 2 CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wykorzystywania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz kreowanie postaw obywatelskich wśród uczniów gimnazjów.

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkoła deklaruje chęć udziału w Konkursie do dnia 12 września 2013 r., wysyłając poprzez szkolnego koordynatora informację na adres mailowy: alice54@interia.pl lub kontaktując się telefonicznie pod nr 515 165 192 z wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Piasecznie panią Alicją Stępień.
 2. Po etapie wewnątrzszkolnym koordynatorzy konkursu przysyłają faksem (nr faksu - (22) 756 89 54) lub na powyższego maila informację o zwycięzcach do godziny 14.00 dnia 11 października 2013 r. (piątek)
 3. Na udział uczestników w Konkursie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.
 4. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane ani nie były przedstawiane w żadnym innym Konkursie
 5. Prace konkursowe muszą spełnić następujące kryteria podstawowe:
 • proponować innowacyjne wykorzystanie funduszy europejskich na terenie naszej gminy
 • pokazywać pozytywne zmiany, jakie mogłyby nastąpić w naszej okolicy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych
 • kształtować pozytywny wizerunek Unii Europejskiej

     6. Prace zgłoszone do Konkursu pozostaną w dyspozycji Organizatora.

     7. Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację projektu w całości lub wybranych fragmentach w gazetach lokalnych, w gazetkach szkolnych i na stronach internetowych innych uczestników lub Patronów Konkursu.

§ 4 PRACE KONKURSOWE

 1. Konkurs polega na stworzeniu oryginalnego projektu wykorzystania funduszy unijnych będącego wizją odpowiadającą na realne potrzeby środowisk lokalnych, z których pochodzą uczestniczy konkursu.
 2. Patronom i Organizatorom zależy, aby gimnazjaliści zgodnie z hasłem konkursu - MŁODZI WIDZĄ WIĘCEJ - gospodarskim okiem wnikliwie spojrzeli na najbliższą sobie okolicę i, uruchomiwszy swoją wyobraźnię, wykonali pracę w jednej z poniżej podanych kategorii:

a. Kategoria 1.

 • makieta z dowolnych surowców i materiałów będąca wizualizacją oczekiwań i potrzeb środowisk lokalnych. Model powinien ilustrować konkretne zmiany wynikające z dofinansowania z Unii Europejskiej

b. Kategoria 2.

 • wykonanie prezentacji multimedialnej ukazującej możliwe i oczekiwane przez mieszkańców gminy Piaseczno efekty wykorzystania funduszy unijnych

     3. Pracując w trzyosobowych zespołach, uczestnicy Konkursu obowiązani są do wykonania pracy konkursowej w jednej z powyżej wybranych kategorii oraz do przygotowania publicznej ich prezentacji trwającej nie dłużej niż 7 minut.

§ 5 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac w dniu 19 października 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie im. Powstańców Warszawy ul. Sikorskiego 20. Organizator zaprasza autorów projektów wraz z opiekunami na godzinę 10.00.
 2. Komisja oceniająca zgłoszone prace będzie się składać z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie i Dyrektora lub Wicedyrektora Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
 3. Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny zgłoszonych prac w dwóch kategoriach.
 4. Po wystąpieniach poszczególnych zespołów Komisja konkursowa ma prawo do zadawania pytań związanych z przedstawioną pracą.
 5. Komisja może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
 6. Ocenie podlegać będzie projekt oraz jego publiczna prezentacja.
 7. Komisja będzie oceniać prace wg następujących kryteriów:

a. Ocena przydatności społecznej projektu - maks. 30 p.
b. Ocena sposobu wykorzystania funduszy unijnych - maks. 20 p.
c. Ocena estetyki wykonania, w tym poprawność językowa - maks. 10 p.
d. Ocena kreatywności, oryginalności i pomysłowości - maks. 20 p.
e. Ocena publicznej prezentacji, w tym zachowanie czasu prezentacji oraz wyrazistość przekazu - maks. 20 p.

§ 6 NAGRODY

 1. Autorzy najwyżej ocenionych projektów (po jednym zespole w każdej kategorii) zostaną zaproszeni wraz ze swoimi opiekunami przez panią profesor Danutę Hübner do Brukseli na kilkudniową wycieczkę połączoną z wizytą w Parlamencie Europejskim.
 2. Autorzy wyróżnionych projektów w obydwu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów Konkursu.


§ 7 UWAGI KOŃCOWE

 1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu i udział w Konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które są zgodne z jego celami oraz zostały zgłoszone w terminie.
 5. Ze względu na udział w Forum Młodzieży Europejskiej w dniu 6 listopada 2013 r. honorowego gościa - pani profesor Danuty Hübner Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu konkursu (patrz str. 6 niniejszego Regulaminu)
 6. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Piasecznie: www.gimnazjum1piaseczno.pl
 7. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkursu, należy kontaktować się telefonicznie z panią Alicją Stępień (tel. 515 165 192), z panią Grażyną Maryńczak (tel.781 508 703) lub z panią Ewą Grochocką (tel. 695 591 531) 

Organizator serdecznie zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w Konkursie MŁODZI WIDZĄ WIĘCEJ, a Dyrektorów i Nauczycieli zachęca do wsparcia swoich wychowanków w ich twórczej pracy.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Czy warto założyć firmę w Piasecznie?

Czy warto założyć firmę w Piasecznie?

Piaseczno znajduje się jedynie 17 km od Warszawy, niedaleko jej dzielnicy...

Poszukujemy zaginionej Doroty Poncyliusz

Poszukujemy zaginionej Doroty Poncyliusz

Piaseczyńscy policjanci prowadzą poszukiwania 37-letniej Doroty Poncyliusz....

SCENA JÓZEFOSŁAW - WOJCIECH CUGOWSKI DUO

SCENA JÓZEFOSŁAW - WOJCIECH CUGOWSKI DUO

Nie czekaj na znak! 1 grudnia w Klubie Kultury w Józefosławiu wystąpi przed...

Kiermasz świąteczny w Piasecznie

Kiermasz świąteczny w Piasecznie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym, corocznym Kiermaszu...

Białe Noce – Scena Otwarta Piaseczno

Białe Noce – Scena Otwarta Piaseczno

28 listopada 2023 roku zapraszamy na cykl Scena Otwarta, podczas którego...

Miał być tort i urodziny, będą zarzuty karne

Miał być tort i urodziny, będą zarzuty karne

Kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów grożą...

Dziennikarstwo obywatelskie

Magia Radosnej Wigilii ponownie zagości w Piasecznie

Magia Radosnej Wigilii ponownie zagości w Piasecznie

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy warto trochę zwolnić i zadbać o...

Marysia Ambrożkiewicz z sukcesami w kolarstwie przełajowym

Marysia Ambrożkiewicz z sukcesami w kolarstwie przełajowym

Pierwsze miejsce w wyścigu kat. juniorki młodszej zajęła Marysia...

Nowe osiedle Przesmyckiego 25 C - domy wielu możliwości

Nowe osiedle Przesmyckiego 25 C - domy wielu możliwości

Piękno, funkcjonalność i energooszczędność – to wszystko łączy nowa...

MKS Piaseczno na najbardziej prestiżowych zawodach pływackich w Polsce!!!

MKS Piaseczno na najbardziej prestiżowych zawodach pływackich w Polsce!!!

Międzynarodowy Memoriał Marka Petrusewicza to zawody z ponad 30-letnią...

Świetne występy MKS Piaseczno tuż przed finałem ligi

Świetne występy MKS Piaseczno tuż przed finałem ligi

Październik był bardzo intensywnym miesiącem dla naszych zawodników...