Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Historia chemikaliów w Nowym Prażmowie

Kategorie: Aktualności
Utworzone: czwartek, 25 lutego 2021 Źródło: Gmina Prażmów

W dniu 03.05.2020 r. do Wójta Gminy Prażmów wpłynęła telefoniczna informacja na temat znacznej ilości odpadów płynnych zgromadzonych w hali na posesji przy ul. Akacjowej 18 w m. Nowy Prażmów. Fakt ten potwierdzony został podczas oględzin w dn. 03.05.2020 r. i 04.05.2020 r. w trakcie prowadzenia czynności służbowych przez służby państwowe: policję, straż pożarną oraz prokuratorów.

Z uzyskanych informacji wynikało, iż cała hala o wymiarach 80 m x 12 m x 3,5 m zapełniona jest paletami, na których znajdują się pojemniki typu mauser oraz 200 l beczki, zawierające nieznane substancje.

Podczas oględzin 04.05.2020 r. służby pobrały 5 próbek substancji w celu ich identyfikacji.

W dniach 07 i 08.05.2020 r. do tut. Urzędu wpłynęły informacje od Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska na temat zaistniałej sytuacji. Pierwsze z nich było adresowane do właścicielki posesji, do Urzędu wpłynęło do wiadomości, drugie było bezpośrednio kierowane do Wójta. W piśmie tym opisana została interwencja, kompetencje służb, dotychczasowe ustalenia oraz wskazanie instytucji dokonującej analizy prób pobranych 04.05.2020 r.

Chcąc uzyskać wiedzę jakiego rodzaju odpady znajdują się w hali, Wójt Gminy Prażmów pismem z dn. 15.05.2020 r. zwrócił się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o udzielenie informacji na temat wyników badań próbek.

W dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Prażmów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 177/4 i 178/2 położonych pod adresem: ul. Akacjowa 18, 05-505 Nowy Prażmów.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w odpowiedzi z dnia 27.05.2020 r. poinformował, iż nie może udostępnić wyników badań, ponieważ są one własnością WIOŚ. Wobec powyższego, pismem z dn. 05.06.2020 r. Wójt Gminy Prażmów wystąpił z analogiczną prośbą do WIOŚ.

Zawiadomieniem z dn. 10.06.2020 r. Wójt Gminy Prażmów poinformował stronę o terminie oględzin w terenie, który ustalono na dzień 25.06.2020 r.

W dniu 17.06.2020 r. do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź WIOŚ na pismo z dn. 05.06.2020 r. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią urządzenia rozpoznały mieszaninę substancji w 3 pojemnikach. WIOŚ poinformował również, iż odpadów z których pobrano próby nie zakwalifikowano do niebezpiecznych, jednakże wskazał, iż nie wyklucza to, że w hali tego rodzaju odpady znajdować się mogą. Powiadomił również, że na zlecenie Prokuratury powinien zostać powołany biegły, który dokona pełnej analizy odpadów.

O zebranym materiale w toczącym się postępowaniu Wójt Gminy Prażmów poinformował stronę zawiadomieniem z dn. 02.07.2020 r.

Decyzją z dn. 21.08.2020 r. Wójt Gminy Prażmów nakazał właścicielce posesji usunięcie do 31.12.2020 r. wszystkich zgormadzonych odpadów zgodnie

z przepisami obowiązującego w  tym zakresie prawa, jak też poinformowanie o wykonanym obowiązku do 15.01.2021 r.

Od ww. decyzji strona - właścicielka posesji złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (wpłynęło: 14.09.2020 r.).

W międzyczasie, tj. 06.08.2020 r. tut. urząd prowadzi równoległą korespondencję z Prokuraturą Rejonową w Piasecznie. W jej wyniku w piśmie z dn. 02.09.2020 r. Gmina otrzymuje informacje, że pojemniki z zawartością znajdujące się przed halą, pozostawione tam w wyniku prac biegłych, nie stwarzają zagrożenia.

W swoim następnym wystąpieniu z dn.07.10.2020 r. Prokuratura informuje odmiennie, iż zgodnie z opinią biegłych, odpady znajdujące się na posesji są odpadami niebezpiecznymi.

Na prośbę Wójta Gminy Prażmów z dn. 14.10.2020 r. o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej kwestii, Prokuratura w piśmie z dn. 23.10.2020 r. podtrzymuje, iż substancje tam zgromadzone są niebezpieczne, oraz przekazuje kopię opinii biegłych.

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Prażmów pismem z dn. 06.11.2020 r. wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o informacje czy w zaistniałej sytuacji Gmina Prażmów może liczyć na pomoc finansową oraz o określenie warunków takiej współpracy.

Decyzją z dn. 13.11.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymuje decyzję Wójta Gminy Prażmów zmieniając - wydłużając o miesiąc terminy wykonania obowiązków na nią nałożonych.

W odpowiedzi z dn. 19.11.2020 r. Narodowy Fundusz określił ogólne zasady finansowania usuwania tego rodzaju porzuconych odpadów. W wyniku rozmowy telefonicznej tut. urząd otrzymuje także informację, iż podstawą jest decyzja wydana z art. 26 a ustawy o odpadach. Natomiast decyzja z dn. 21.08.2020 r. wydana była w oparciu o art. 26 tej ustawy, ponieważ na chwilę jej wydawania Wójt nie miał potwierdzonych informacji o tym, że odpady będące przedmiotem postępowania są niebezpieczne.

- Zgodnie z art. 26 natomiast, posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów. W przypadku ich nie usunięcia wójt w drodze decyzji nakazuje usunięcie odpadów. Jednocześnie domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Art. 26 a stosuje się w przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów. Organ wydający taką decyzję usuwa odpady na koszt własny.

W dniu 14.12.2020 r. strona postępowania wniosła pisma o udostępnienie jej opinii biegłych powołanych przez Prokuraturę, (na które otrzymała odpowiedź przy piśmie z dn. 15.12.2020 r.), oraz o uchylenie decyzji Wójta Gminy Prażmów z dn. 21.08.2020 r. i wydanie jej na podstawie art. 26  a ustawy o odpadach.

Pismem z dn. 22.12.2020 r. SKO zwróciło się do Wójta Gminy Prażmów o przekazanie akt sprawy z uwagi na fakt, iż strona złożyła skargę na decyzję SKO z dn. 13.11.2020 r. Wobec powyższego Wójt przesłał pełną dokumentację wg wskazań SKO przy piśmie z dn. 18.01.2021 r. Wniosek z dn. 14.12.2020 r. o uchylenie decyzji został włączony do akt bieżącego postępowania i przesłany do SKO, ponieważ w sprawie toczyć się może tylko jedno postępowanie.

Dopóki nie zapadnie wyrok WSA, nie mogą też zapaść dalsze decyzje. Na dzień dzisiejszy Wójt Gminy czeka na rozstrzygnięcie postepowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ponieważ dbając o podatników, nie chce aby koszty ponieśli niezawinieni w tej sprawie.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Wypadek w Piasecznie, ciężko ranna pasażerka jednego z aut. Zatrzymany kierowca przewozów na aplikację

Wypadek w Piasecznie, ciężko ranna pasażerka jednego z aut. Zatrzymany kierowca przewozów na aplikację

W nocy w pobliżu ulic Okulickiego i Powstańców Warszawy w Piasecznie ...

Narkotykowy biznes na terenie ogródków działkowych zakończony trzymiesięcznym aresztem

Narkotykowy biznes na terenie ogródków działkowych zakończony trzymiesięcznym aresztem

Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który posiadał...

Ogłoszenia o pracę w Piasecznie - jak sprawdzić przyszłego pracodawcę?

Ogłoszenia o pracę w Piasecznie - jak sprawdzić przyszłego pracodawcę?

Większość ogłoszeń o pracę sformułowana jest w zachęcający sposób....

"Dziennik przebudzenia" Adam Ferency, Joanna Kosierkiewicz

"Dziennik przebudzenia" Adam Ferency, Joanna Kosierkiewicz

17 listopada Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na spektakl „Dziennik...

IRENEUSZ KROSNY. Pantomimiczny spektakl komediowy

IRENEUSZ KROSNY. Pantomimiczny spektakl komediowy

We wtorek, 6 grudnia 2022 r. o godzinie 19.00 Centrum Kultury w Piasecznie...

Dziennikarstwo obywatelskie

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Gmina Piaseczno prowadzi rozmowy z ZTM na temat zmian w komunikacji w związku...

Największa inwestycja drogowa zakończona

Największa inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się największa i najdroższa gminna inwestycja drogowa ostatnich...

Warsztaty Firma to JA – temat Digital Marketing

Warsztaty Firma to JA – temat Digital Marketing

Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie zaprasza na nowy cykl bezpłatnych...

I Piaseczyńskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego

I Piaseczyńskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego

Już w sobotę 17 września 2022 roku klub motocyklowy Gremium MC zaprasza na...

Zmiany rozkładów jazdy linii L-2, L-5, L12 i L13

Zmiany rozkładów jazdy linii L-2, L-5, L12 i L13

Od środy 14 września zmienią się rozkłady jazdy linii lokalnych L-2, L-5,...