Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Ponad 75 inwestycji w powiecie piaseczyńskim. Na co dostali pieniądze?

Kategorie: Aktualności
Utworzone: wtorek, 26 lipca 2022 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie piaseczyńskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 75 inwestycji.

Ponad 75 inwestycji w powiecie piaseczyńskim - to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

- Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu - zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). - Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie - dodaje.  

Mazowsze dla działkowców

"Mazowsze dla działkowców 2022" to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie piaseczyńskim dofinansowanie w wysokości łącznie 89,8 tys. zł otrzyma 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

- plac rekreacyjno-integracyjny na terenie ROD "Elektron" w Szczakach - 17,4 tys. zł;

- dom działkowca z infrastrukturą na terenie ROD "Julianowska" - 20 tys. zł;

- wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie ROD "Złotokłos" - 11 tys. zł;

- modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie ROD "Malinka" w Górze Kalwarii - 200 tys. zł;

- rozbudowa sieci monitoringu na terenie ROD STEFANOWO - 7,9 tys. zł;

- II etap remontu instalacji elektrycznej na terenie ROD Transportowiec" w Stefanowie - 3,4 tys. zł;

- budowa dróg dojazdowych do działek na terenie ROD "Lasek brzozowy" - 10 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie piaseczyńskim dofinansowanych zostanie 5 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 145,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:  

- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Lesznowola - 11 tys. zł;

- działania proekologiczne w gminie Piaseczno - 95 tys. zł;

- usługi kominiarskie w gminie Konstancin-Jeziorna - 5,1 tys. zł;

- kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Lesznowola - 31,9 tys. zł;

- edukacja ekologiczna w gminie Konstancin-Jeziorna - 2,4 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 5 z powiatu piaseczyńskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 328,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

- trakt nad Perełką w gminie Piaseczno - błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego "Trakt nad Perełką" - 100 tys. zł;

- budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Iwicznej - 95,1 tys. zł;

- Tarczyn dla klimatu - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - 63,7 tys. zł;

- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola - 20 tys. zł;

- wymiana nieefektywnego oświetlenia zewnętrznego w gminie Prażmów - 50 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie piaseczyńskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 33 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 321,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

- modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Buczynów - Aleksandrów - 10 tys. zł;

- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa - 10 tys. zł;

- budowa oświetlenia w sołectwie Kąty - 10 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brześce - 10 tys. zł;

- wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las - 10 tys. zł;

- doposażenie placu zabaw w Czaplinku - 10 tys. zł;

- budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie - 10 tys. zł;

- doposażenie OSP Bielawa - 10 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia w Borowinie - 10 tys. zł;

- budowa oświetlenia w Kierszku - 10 tys. zł;

- zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Woli - 10 tys. zł;

- modernizacja placu zabaw w sołectwie Stara Iwiczna - 10 tys. zł;

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Jazgarzewszczyzna - 10 tys. zł;

- modernizacja placu zabaw w sołectwie Mroków - 4 tys. zł;

- remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie - 10 tys. zł;

- zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 dla sołectwa Łbiska - 10 tys. zł;

- konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw dla sołectwa Wólka Kozodawska - 10 tys. zł;

- dofinansowanie Potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej  dla sołectwa Bobrowiec - 10 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia we wsi Kamionka - 10 tys. zł;

- instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych w sołectwie Wola Gołkowska - 10 tys. zł;

- wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie - 10 tys. zł;

- wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy w sołectwie Gołków - 10 tys. zł;

- monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery - 10 tys. zł;

- wykonanie monitoringu przy domu sołeckim Szczaki - 10 tys. zł;

- budowa punktów świetlnych w sołectwie Krępa - 10 tys. zł;

- budowa punktów świetlnych w sołectwie Kolonia Gościeńczyce - 10 tys. zł;

- budowa punktów świetlnych w sołectwie Jeziórko - 10 tys. zł;

- budowa punktów świetlnych w sołectwie Nowy Prażmów - 10 tys. zł;

- budowa punktów świetlnych w sołectwie Gabryelin - 10 tys. zł;

- zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Stefanówka - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Wylezin - 10 tys. zł;

- wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun - 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

"Mazowsze dla sportu 2022" to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie piaseczyńskim wsparcie w wysokości 1,4 mln zł otrzyma 6 inwestycji.

- Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych - zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

- termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie - 299,9 tys. zł;

- remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie - 119,9 tys. zł;

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Górnym - 300 tys. zł;

- modernizacja nawierzchni hali sportowej w Łazach - 300 tys. zł;

- budowa toru rowerowego oraz boiska streetball wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Góra Kalwaria - 300 tys. zł;

- budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej w Uwielinach - 150 tys. zł;

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu piaseczyńskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 120 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

- remont strażnicy OSP Suchodół, gmina Tarczyn - 30 tys. zł;

- remont strażnicy OSP Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria - 30 tys. zł;

- modernizacja strażnicy OSP Chojnów, gmina Piaseczno - 30 tys. zł;

- modernizacja strażnicy OSP Mroków, gmina Lesznowola - 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 7 ochotniczych straży pożarnych z powiatu piaseczyńskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 611,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Cendrowice - 100 tys. zł;

- nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Konstancin-Jeziorna - 100 tys. zł;

- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słomczyn - 100 tys. zł;

- wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Nowa Wola - 11,3 tys. zł;

- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Bobrowiec - 100 tys. zł;

- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Prażmów - 100 tys. zł;

- nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kotorydz - 100 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie piaseczyńskim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała gmina miejska Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pt. Organizacja zajęć ruchowych, prozdrowotnych dla Seniorów z Gminy Konstancin-Jeziorna.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 - projektów kulturalnych, 18 - edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 18 mln zł otrzymało 6 projektów z powiatu piaseczyńskiego.

Dofinansowane zostały:

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji, powiat piaseczyński - 3,6 mln zł;

- Jazgarzewszczyzna - budowa ul. Krzywej, gmina Lesznowola - 2,5 mln zł;

- budowa przedszkola z oddziałami żłobka, gmina Prażmów - 1,5 mln zł;

- remont i przebudowa budynku "Poniatówki" w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku - 3,6 mln zł;

- rozbudowa poprzez budowę nowoczesnego wielospecjalistycznego skrzydła budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - 4 mln zł;

- otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łubna - 2,8 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie piaseczyńskim wsparcie w wysokości 388 tys. zł otrzymały 4 inwestycje.

Dofinansowane zostały:  

- renowacja Grobowca Sołtysiaków w Piasecznie - 40 tys. zł;

- spichlerz dworski w Brześcach (XVIII/XIX wiek), remont poszycia i pokrycia dachowego, konserwacja podłóg drewnianych i sklepień - Fundacja Dwór i Folwark w Brześcach - 110 tys. zł;

- remont zabytkowej willi "Dom Zośki" w Piasecznie - 120 tys. zł;

- kontynuacja konserwacji kaplicy, Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii - 118 tys. zł.

- Zakres i ilość programów wsparcia od samorządu Mazowsza oraz zainteresowanie nimi, pokazują jak dobrze mamy rozpoznane potrzeby samorządów na Mazowszu. Cieszę się że jestem częścią tej kadencji sejmiku Mazowieckiego, który za priorytet postawił sobie pomoc, wsparcie i współpracę z samorządami - podkreśla radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba (sejmikowy klub KO).

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy...

Wybieram Lime – specjalna promocja w dniu wyborów samorządowych

Wybieram Lime – specjalna promocja w dniu wyborów samorządowych

Lime, największa na świecie firma oferująca współdzielone pojazdy...

Kradzież artykułów spożywczych i alkoholowych - wiesz kim są sprawcy?

Kradzież artykułów spożywczych i alkoholowych - wiesz kim są sprawcy?

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji ...

Hulajnogą w gniazdo łabędzi

Hulajnogą w gniazdo łabędzi

Dwóch nastoletnich chłopców wrzuciło hulajnogę elektryczną do stawu w...

Wiesz kim jest ten mężczyzna? Zadzwoń!

Wiesz kim jest ten mężczyzna? Zadzwoń!

Policjanci wydziału dochodzeniowo – śledczego piaseczyńskiej komendy...

Będzie się działo, czyli imprezowy rozkład jazdy

Będzie się działo, czyli imprezowy rozkład jazdy

Koncerty, jarmarki, potańcówki i festiwale. Tegoroczny kalendarz imprez...

Dziennikarstwo obywatelskie

Mazowiecka Gala Sportu 2024 wśród nagrodzonych "czwróka" z MKS Piaseczno

Mazowiecka Gala Sportu 2024 wśród nagrodzonych "czwróka" z MKS Piaseczno

W dniu 28.03.2024r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się coroczna...

Wybieram Lime – specjalna promocja w dniu wyborów samorządowych

Wybieram Lime – specjalna promocja w dniu wyborów samorządowych

Lime, największa na świecie firma oferująca współdzielone pojazdy...

3. Bieg KRÓLOWEJ BONY Szlakiem Książąt Mazowieckich

3. Bieg KRÓLOWEJ BONY Szlakiem Książąt Mazowieckich

Formuła wydarzenia ma na celu połączenie sportu z XVI wieczną historią...

SHOW jak z bajki -cyrk Korona

SHOW jak z bajki -cyrk Korona

„SHOW jak z bajki" – tegoroczna produkcja Cyrku Korona to plejada...

Pies wyrzucony przez okno Góra Kalwaria

Pies wyrzucony przez okno Góra Kalwaria

W biały dzień wyrzucił szczeniaka z drugiego piętra! Mężczyzna został...