Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Wymyśl hasło, zaprojektuj plakat i wygraj smartwatcha!

Kategorie: Aktualności
Utworzone: wtorek, 28 lutego 2023 Źródło: Starostwo Powiatowe

"Wymyśl hasło promujące nieodpłatną pomoc prawną w powiecie piaseczyńskim, przygotuj plakat ze swoim hasłem i zgarnij smartwatcha" to tytuł konkursu, którego uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat Piaseczyński.

Wyślij od 1 do 3 projektów plakatów zawierających hasło promujące nieodpłatną pomoc prawną (poradnictwo obywatelskie, mediację) na adres: konkurs@piaseczno.pl">konkurs@piaseczno.pl . Plakaty należy przesłać w plikach jpg, png lub pdf.

Prace należy przesłać do 31 marca 2023 roku.

Nagroda główna to smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro w komplecie ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 Bluetiith 5.2

Autorzy trzech kolejnych wyróżnionych prac otrzymają - smartwatche Samsung Galaxy Watch 5.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu "Wymyśl hasło promujące nieodpłatną pomoc prawną w powiecie piaseczyńskim, przygotuj plakat ze swoim hasłem i zgarnij smartwatcha"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Piaseczyński.
 2. Wysłanie projektów plakatów drogą elektroniczną na adres: konkurs@piaseczno.pl">konkurs@piaseczno.pl na konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Konkurs trwa od 1 do 31 marca do godz. 24.00 2023 roku.
 6. Cele konkursu: promocja nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie grafiki i prawa autorskiego uczniów powiatowych szkół.

PLAKATY

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać od 1 do 3 projektów plakatów zawierających hasło promujące nieodpłatną pomoc prawną w powiecie piaseczyńskim w postaci elektronicznej (format JPG, PNG lun PDF) na email: konkurs@piaseczno.pl">konkurs@piaseczno.pl z dopiskiem: Konkurs promujący nieodpłatną pomoc prawną wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami RODO.
 2. Każdy plakat musi w nazwie zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy. Do każdego plakatu zgłaszanego na konkurs należy dołączyć skan lub zdjęcie odręcznie podpisanych oświadczeń (zał. 1 i 2 do regulaminu, dostępny na stronie internetowej piaseczno.pl. Oryginały podpisanych oświadczeń należy przesłać pocztą na adres
  Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-504 Piaseczno z dopiskiem na kopercie Konkurs promujący nieodpłatną pomoc prawną, lub złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul.Chyliczkowska 14 w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 roku.
 3. Plakaty mogą być przygotowane w dowolnym programie graficznym, zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe, w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096). Plakaty w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, publikowane lub wystawiane.
 4. Plakaty użyte będą w celach promocyjnych przez organizatora konkursu. Wykorzystane plakaty będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla autora.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 31.03.2023 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej prac nastąpi do 15.04.2023 r.
 3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej Powiatu Piaseczyńskiego.

NAGRODY

 1. Nagrody:
  I miejsce - smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro w komplecie ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 Bluetiith 5.2
  3 wyróżnienia - smartwatch Samsung Galaxy Watch 5
 2. Organizator wybierze 10 plakatów oprócz plakatów nagrodzonych i wyróżnionych, do publicznego ich wystawienia na wystawie pokonkursowej
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody za I miejsce lub wyróżnień.
 4. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez organizatora drogą mailową.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko plakaty wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.
 2. Uczestnik, jako autor plakatu nie może tym utworem plastycznym naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem plakatu w sposób opisany w Regulaminie.
 3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojego plakatu imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.
 4. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego plakatu i prawa zależne do jego opracowań na następujących polach eksploatacji:
  1) utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
  2) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy plakatu oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
  3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,
  4) zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,
  5) wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,
  6) prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.
 5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim oświadcza, że w chwili wybrania jego plakatu na wystawy pokonkursowe udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej i nie przenaszalnej licencji na okres 6 miesięcy na wystawienie jego plakatu na dwóch wystawach pokonkursowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
 6. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim oświadcza także, że w chwili wybrania jego plakatu na wystawy pokonkursowe udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej i nieprzenaszalnej licencji bezterminowej na wykorzystywanie plakatów w wersji elektronicznej dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że plakaty złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, hasła są autorskie, a w przypadku wykorzystania zdjęć uzyskano zgodę ich autorów oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. Plakaty zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorkim i prawach pokrewnych.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Z lotniska w kolejną podróż .. do zakładu karnego

Z lotniska w kolejną podróż .. do zakładu karnego

Osoby poszukiwane do odbycia zasądzonych im wyroków, nigdy nie czekają na...

Kradł na małe kwoty licząc na lżejszy wymiar kary, przeliczył się..

Kradł na małe kwoty licząc na lżejszy wymiar kary, przeliczył się..

42-latek chciał przechytrzyć mundurowych. Przez kilka miesięcy dokonywał...

Niebezpieczne zachowania kierujących w oku policyjnego wideorejestratora - podsumowanie działań NURD

Niebezpieczne zachowania kierujących w oku policyjnego wideorejestratora - podsumowanie działań NURD

Policjanci piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego prowadzili dwudniowe...

Znamy zwycięzców gminnego etapu turnieju wiedzy pożarniczej w Konstancinie-Jeziorna

Znamy zwycięzców gminnego etapu turnieju wiedzy pożarniczej w Konstancinie-Jeziorna

W piątek (3 marca) w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie...

ARCY HISTORIE DZIEŁ

ARCY HISTORIE DZIEŁ

4 marca (sobota) 2023 o godz. 18.00 Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na...

Konstancin-Jeziorna - wóz strażacki na sprzedaż, każdy może go kupić

Konstancin-Jeziorna - wóz strażacki na sprzedaż, każdy może go kupić

Takie przetargi nie trafiają się zbyt często. Gmina Konstancin-Jeziorna...

Dziennikarstwo obywatelskie

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

W Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie rusza kolejna edycja...

300 iglaków dla mieszkańców

300 iglaków dla mieszkańców

Leroy Merlin przekazał Gminie Piaseczno 300 choinek w doniczkach. Mieszkańcy...

Wspólnie tworzymy ozdoby choinkowe!

Wspólnie tworzymy ozdoby choinkowe!

W sobotę 10 grudnia podczas rodzinnych warsztatów kreatywnych w Centrum...

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Planowane zmiany w kursowaniu linii 709, 739 i L39

Gmina Piaseczno prowadzi rozmowy z ZTM na temat zmian w komunikacji w związku...

Największa inwestycja drogowa zakończona

Największa inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się największa i najdroższa gminna inwestycja drogowa ostatnich...