Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Ogólnopolskie obchody 200 rocznicy śmierci współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech - gen. dyw. Antoniego Amilkara Kosińskiego

Kategorie: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 27 marca 2023

Dnia 10 marca 2023 r. minęła 200 rocznica śmierci współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech - gen. dyw. Antoniego Amilkara Kosińskiego (1769-1823).

Z tego powodu, w dniu śmierci Generała w 4 miejscowościach leżących na szlaku bojowym, którym Generał maszerował w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 r. oraz w Poznaniu, w którym jest pochowany, odbyły się uroczyste Msze św. w intencji Generała z udziałem szkół i Wojska Polskiego i były wstępem do ogólnopolskich uroczystości planowanych w tym roku w miejscowościach, z którymi Generał był związany.  

Współcześnie gen. Amilkar Kosiński jest słabo znany i przyćmiony sławą innych polskich generałów, a tymczasem był bardzo odważnym, walecznym i utalentowanym dowódcą i wielokrotnie przyczynił się do chwały oręża polskiego i zasłużył na naszą pamięć i szacunek. Z tego powodu warto przypomnieć najpiękniejsze czyny z życia naszego zapomnianego Bohatera Narodowego, aby stały się drogowskazem dla młodego pokolenia Polaków i polskich żołnierzy. Urodzony 16 grudnia 1769 r. w ubogiej rodzinie szlacheckiej na Podlasiu (dokładne miejsce nie jest znane), w młodości nie odebrał wykształcenia wojskowego, tylko ogóle u księży pijarów, nie przeszkodziło to jednak, aby z pobudek patriotycznych wziął udział w Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. i żeby w stopniu kapitana strzelców walczył w oddziale gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818) podczas zwycięskiej obrony Warszawy obleganej przez połączone wojska pruskie i rosyjskie. Od tej pory losy Kosińskiego i Dąbrowskiego przeplatały się aż do śmierci i przykladowo, gdy gen. Dąbrowski przyjechał w 1796 r. do Mediolanu z misją utworzenia Legionów Polskich we Włoszech, przypadkiem spotkał tam właśnie Kosińskiego i to Kosiński pomógł Dąbrowskiemu przekonać gen. Napoleona Bonaparte (1769-1821) do pomysłu utworzenia polskiej armii w Lombardii, o czym, początkowo Bonaparte absolutnie nie chciał słyszeć.

W Legionach Polskich we Włoszech Amilkar Kosiński walczył ponad 6 lat i tam nauczył się fachu wojskowego i rzemiosła wojennego i wielokrotnie awansował, aż do stopnia generała brygady, a za pomoc w organizacji Legionów otrzymał zaszczytny przydomek "pierwszy legionista". Wziął również udział w trzech wojnach napoleońskich, które przetoczyły się przez polskie ziemie, poczynając od wojny z Prusami i z Rosją (1806-1807), w wyniku której powstało Księstwo Warszawskie (1807-1815) i najpierw bronił Bydgoszczy przed atakami pruskimi, a następnie wspólnie z gen. J. H. Dąbrowskim walczy na Pomorzu i w Prusach Wschodnich. Kolejną kampanią, w której walczył gen. bryg. Amilkar Kosiński była wojna polsko-austriacka w 1809 r., która była jedyną w ciągu 220 lat (od pokoju z Turcją w 1699 r., do pokonania wojsk ukraińskich w 1919 r.) wojną wygraną przez państwo polskie i podówczas gen. Kosiński, najpierw bronił Wielkopolski przed atakami austriackimi, a następnie wspólnie z gen. J. H. Dąbrowskim bił i wypierał wroga z Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Mazowsza i swymi zaczepnymi działaniami pod Warszawą wypłoszył z niej duży garnizon austriacki i 4 czerwca 1809 r. zajął stolicę, a na koniec tej wojny wziął udział w zwycięskiej ofensywie Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego w Małopolsce i po przybyciu 29 czerwca 1809 r. do obozu wojskowego gen. J. H. Dąbrowskiego w Tarczynie k. Warszawy, tegoż samego dnia wyprowadził z Tarczyna swą brygadę w sile 1.400 żołnierzy i w dniach 1-15 lipca 1809 r., maszerując przez Nowe Miasto nad Pilicą, Opoczno i Koniecpol, do Krakowa, kilkakrotnie rozbił napotkane po drodze nad rzeką Pilicą nieprzyjacielskie wojska austriackie, m.in. w potyczce pod Przedborzem (6 lipca 1809), w potyczce pod Szczekocinami (9 lipca 1809) i w dużej bitwie w Żarnowcu (11 lipca 1809), w której pokonał dwukrotnie większe siły wroga i w ten sposób przyczynił się do naszego zwycięstwa w tej wojnie, czego efektem było wyzwolenie spod 14-letniej okupacji austriackiej Małopolski oraz jej inkorporowanie do Księstwa Warszawskiego, czyli odradzającego się państwa polskiego.

Natomiast ostatnią wojną, w której wziął udział Amilkar Kosiński, już jako generał dywizji, była wojna z Rosją w 1812 r. i wtedy bronił Lubelszczyzny i Zamojszczyzny przed atakami dywersyjnymi oddziałów rosyjskich i jeden z nich rozbił w widowiskowy sposób w bitwie pod Uściługiem nad rzeką Bug (7 listopada 1812), za co otrzymał Krzyż Komandorski Virtuti Militari. Ostatnie zaś lata swego życia spędził w swoim majątku Targowa Górka k. Poznania, jako bliski sąsiad gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, który mieszkał w oddalonym o 10 km majątku Winna Góra i to właśnie gen. Amilkar Kosiński, jako bliski znajomy, wygłosił przemowę pożegnalną na pogrzebie gen. J. H. Dąbrowskiego w 1818 r., sam zaś zmarł 5 lat później, tj. 10 marca 1823 r. w Targowej Górce i tam początkowo był pochowany, jednak w sto lat po śmierci (1923), w dowód wielkiego szacunku i uznania zasług dla Ojczyzny, trumna z ciałem gen. Amilkara Kosińskiego została ekshumowana i uroczyście złożona w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie stoi do dziś, obok trumny z ciałem autora Mazurka Dąbrowskiego - Józefa Wybickiego (1747-1822) i obok urny z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

W związku z powyższym, cztery wspomniane na wstępie uroczyste Msze św. w intencji gen. Amilkara Kosińskiego odbyły się na szlaku bojowym, którym maszerował podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. spod Warszawy do Krakowa, a w tym jedna odbyła się na Mazowszu w podwarszawskim mieście Tarczyn (skąd Generał wymaszerował) w kościele św. Mikołaja i była celebrowana przez ks. wikariusza Markosa Płońskiego i udział w niej wzięły 2 poczty sztandarowe oraz ok. 220 osób - przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie na czele z dyrektorem Jackiem Marcem (bez którego wielkiej pomocy i życzliwości, ta Msza by się nie odbyła) oraz 4 klasy mundurowe, nauczyciele, dyrekcja i poczet sztandarowy ZS im. Szarych Szeregów w Tarczynie, a w tym nauczycielka historii Iwona Dmowska, która przed tą Mszą opowiedziała dla zebranych w kościele o gen. Amilkarze Kosińskim i o jego udziale w wojnie 1809 r. i przybyciu do Tarczyna. Ponadto, w tej Mszy uczestniczyli również umundurowani harcerze z 66 Drużyny Harcerskiej ZHP "Granaty" z Tarczyna, oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna na czele z prezesem, a zarazem członkiem Rady Powiatu Piaseczyńskiego Kazimierzem Porębskim, oraz ekipa telewizji "Mazowiecka TV", która przygotowała i zamieściła na portalu You Tube reportaż:

https://www.youtube.com/watch?v=F4mSpB_tlqA

Natomiast trzy pozostałe nabożeństwa na szlaku bojowym, którym gen. Kosiński maszerował w 1809 r. z Tarczyna do Krakowa odbyły się w Małopolsce w miejscowościach położonych nad rzeką Pilicą, w których gen. Kosiński pokonał wojska austriackie i tym samym zasłużył sobie na miano "pogromcy wojsk austriackich nad Pilicą". Jedna miała miejsce w mieście Przedbórz (woj. łódzkie, pow. radomszczański) w kościele św. Aleksego i rozpoczęta się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, którego byśmy nie mieli, gdyby Amilkar Kosiński nie pomógł dla gen. J. H. Dąbrowskiego w 1796 r. w Mediolanie w założeniu Legionów Polskich we Włoszech. Liturgię celebrował proboszcz ks. kan. Henryk Dziadczyk, który wygłosił homilię utrzymaną w duchu patriotycznym i przypomniał w niej zasługi bojowe gen. Amilkara Kosińskiego i zwycięską potyczkę stoczoną przez jego żołnierzy w Przedborzu d. 6 lipca 1809 roku. Udział wzięło ok. 50 osób, a w tym 4 poczty sztandarowe - z Publicznej SP im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, z ZS Ponadpodstawowych w Przedborzu, z Nadleśnictwa Przedbórz i z OSP w Przedborzu - a także uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ww. szkół, Nadleśniczy Wiktor Kustroń, strażacy ze wszystkich remiz w całej gminie Przedbórz oraz burmistrz Przedborza Wiesława Janosik i radni tej gminy.

Druga Msza św. w intencji Generała, która została odprawiona w Małopolsce miała miejsce w mieście Szczekociny (woj. śląskie, pow. zawierciański) w kościele św. Bartłomieja Apostoła i była celebrowana przez proboszcza ks. kan. dr Jana Jagiełkę, który w homilii nawiązywał do bohaterskiej walki gen. Amilkara Kosińskiego o wolną Polskę, natomiast więcej na ten temat, na początku Mszy wspomniał, piszący te słowa Adam W. Gorycki z Kielc. Udział w tej liturgii wzięło ok. 50 osób oraz 6 pocztów sztandarowych - z 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, który oficjalnie reprezentował Wojsko Polskie, z ZS im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach, z SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, ze Społecznej SP. im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego w Szczekocinach, z Rady im. św. Jana Pawła II Rycerzy Kolumba ze Szczekocin i z OSP w Szczekocinach - a także uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ww. szkół oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, a w tym prezes Marek Gradoń (a zarazem współorganizator owej Mszy w Szczekocinach), a także burmistrz Szczekocin Jacek Lipa, dyrektor MGBP w Szczekocinach Joanna Bożek oraz gość specjalny, czyli ostatni żyjący harcerz szczekociński dr Zbigniew Hermanowicz z Hufca Włoszczowsko-Szczekocińskiego, a także zwykli mieszkańcy Szczekocin i delegacja kielczan, natomiast na organach grał gościnnie Jacek Mazanek.

Trzecie zaś nabożeństwo w intencji Generała w Małopolsce odbyło się we wsi Żarnowiec k. Krakowa (woj. śląskie, pow. zawierciański) w kościele Narodzenia NMP i było celebrowane przez proboszcza ks. Adolfa Drożyńskiego. Również i tę liturgię poprzedziło odśpiewanie w świątyni Mazurka Dąbrowskiego, a następnie uczniowie i nauczyciele z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu przedstawili kilkunastominutową akademię patriotyczną złożoną z pieśni i wierszy, którą wprowadzili wszystkich obecnych w kościele w atmosferę epoki napoleońskiej. Ostatnim zaś elementem poprzedzającym nabożeństwo była prelekcja wygłoszona przez Adama W. Goryckiego z Kielc (obecny na Mszy w Żarnowcu i na Mszy w Szczekocinach) na temat zasługach bojowych gen. Amilkara Kosińskiego, a w tym na temat zwycięskiej bitwy, którą stoczył 11 lipca 1809 r. w Żarnowcu. Udział wzięło ok. 130 osób, a w tym 5 pocztów sztandarowych - z 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, który oficjalnie reprezentował Wojsko Polskie (obecny na Mszy w Żarnowcu i na Mszy w Szczekocinach), z LO im. Królowej Elżbiety z miasta Pilicy k. Żarnowca, z ww. ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, z SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu, z SP im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie (gmina Żarnowiec) - oraz uczniowie, nauczyciele i dyrekcje ww. szkół, a w tym klasa mundurowa z LO z Pilicy, a także dwaj pozostali współorganizatorzy tej Mszy św., czyli Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina i Wicestarosta Zawierciański Paweł Sokół, oraz pracownicy GBP w Żarnowcu, zwykli mieszkańcy Żarnowca i delegacja kielczan.

Natomiast ostatnia, piąta Msza św. w intencji gen. Amilkara Kosińskiego, która została odprawiona dnia 10 marca 2023 r. miała miejsce w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, w którego krypcie Generał jest pochowany. Początek temu nabożeństwu dało odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który odegrała sekcja dęta orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego, specjalnie w tym celu przybyła z Garnizonu Poznań. Celebrował ks. kan. Czesław Grzelak, który przez całe nabożeństwo bardzo pięknie nawiązywał do podniosłego i patriotycznego charakteru tej liturgii oraz do bohaterskiej walki gen. Amilkara Kosińskiego o wolność naszej Ojczyzny. Udział wzięło ok. 80 osób, głównie przybyłych z powiatu średzkiego (na terenie którego pielęgnowana jest pamięć o gen. J. H. Dąbrowskim) i z powiatu wrzesińskiego (na terenie którego pielęgnowana jest pamięć o gen. Amilkarze Kosińskim), a w tym uczniowie i nauczyciele z SP im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej, z SP im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim, z ZS im. gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego w Targowej Górce (która jest jedyną w Polsce szkołą noszącą imię gen. Amilkara Kosińskiego) oraz klasa mundurowa i nauczyciele z ZS Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, natomiast oświatę poznańską, niestety tylko wojskową, reprezentował starszy chorąży sztabowy Michał Rózga - Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu (SPWL w Poznaniu) wraz z delegacją chorążych z tej szkoły. Ponadto przybyło 5 pocztów sztandarowych, a w tym poczty czterech ww. szkół cywilnych, oraz, jako piąty, poczet ww. SPWL w Poznaniu, który oficjalnie reprezentował Wojsko Polskie - Garnizon Poznań. Ponadto, ze strony wojska przybył mjr Grzegorz Kurowski, który reprezentował dowódcę 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. pil. Tomasza Jatczaka, starszy chorąży sztabowy rezerwy Piotr Niemczyk z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu, który wraz z piszącym te słowa Adamem W. Goryckim z Kielc, był organizatorem tej uroczystej Mszy św. w Poznaniu. Natomiast władze samorządowe reprezentowali: Tomasz Siwiński - pracownik Gabinetu Marszałka, który reprezentował Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rafał Ratajczak z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, który reprezentował Prezydenta Miasta Poznania, Jan Przybylski - członek Rady Miejskiej Gminy Nekla, na terenie której znajduje się wieś Targowa Górka, w której mieszkał i zmarł i był pochowany gen. Amilkar Kosiński, Czesław Kozielski - sołtys wsi Targowa Górka, Wiesława Kowalska - Radna Powiatu Wrzesińskiego, na terenie którego leży Targowa Górka, Maria Pruska - sołtys wsi Winna Góra, w której mieszkał, zmarł i został pochowany gen. J. H. Dąbrowski, obecny był również Marek Garwoliński - prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Przemysława w Poznaniu i pięcioro ubranych po cywilnemu braci kurkowy z różnych bractw, Łukasz Walter - Naczelnik Wydziału Administracji, który reprezentował Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, oraz garstka zwykłych poznaniaków, a na organach grał Dominik Kaczmarek.

W tym miejscu należy również wspomnieć o "wielkich nieobecnych", a mianowicie - bez żadnego powodu we Mszy św. w Poznaniu, odprawionej przecież w intencji wielkiego polskiego Bohatera Narodowego, nie chciał wziąć udziału, ani nie przysłał swojego przedstawiciela - wojewoda wielkopolski, który w Wielkopolsce reprezentuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Równie nagannie, również bez powodu, zachowali się dziennikarze z największej gazety wydawanej w Poznaniu pt. "Głos Wielkopolski", która pośrednio należy do państwa polskiego, oraz dziennikarze z państwowej TVP 3 Oddział w Poznaniu, którzy, ani nie chcieli poinformować mieszkańców Poznania i Wielkopolski o tym, że odbędzie się wspomniana Msza święta, aby nikt na nią nie przyszedł, ani sami na nią nie przyszli, aby nie zrobić żadnej relacji, a obecnie, pomimo zgłaszanych próśb, nie chcą poinformować mieszkańców Wielkopolski o wspomnianej Mszy św. i o 200 rocznicy śmierci naszego wielkiego Bohatera Narodowego, który bronił Wielkopolski w 1809 r. i w Wielkopolsce zamieszkał, zmarł i jest pochowany w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu - dlatego, jedyny reportaż z nabożeństwa w Poznaniu zmontowała pro publico bono telewizja "Mazowiecka TV" z nagrań zrobionych przez prezesa Makra Garwolińskiego i można ten reportaż bezpłatnie obejrzeć na portalu internetowym tej telewizji oraz na portalu You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=BlW10-DeK0o

Wracając zaś do przebiegu Mszy św. w kościele św. Wojciech w Poznaniu, należy dodać, iż po jej zakończeniu uczestnicy zeszli do Krypty Zasłużonych Wielkopolan, aby tam złożyć kwiaty przed sarkofagiem gen. Amilkara Kosińskiego, a na końcu tej uroczystości, poczet sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, oficjalnie reprezentujący Wojsko Polskie, oddał cześć Panu Generałowi przy dźwiękach "Śpij kolego w ciemnym grobie, Niech się Polska przyśni Tobie (…)", czyli fragmentu pieśni patriotycznej pt. "Jak to na wojence ładnie", który na trąbce odegrał wojskowy sygnalista - osobny materiał filmowy nagrany pro publico bono przez prezesa Marka Garwolińskiego z uroczystości w Krypcie można zobaczyć na portalu internetowym You Tube:

 https://www.youtube.com/watch?v=j9s9MABS4HY

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich ww. pięciu Mszy św. w intencji gen. Amilkara Kosińskiego był piszący te słowa działacz społeczny oraz miłośnik i badacz historii Księstwa Warszawskiego Adam W. Gorycki z Kielc, a przyświecająca przy tym idea jest taka, aby od tych nabożeństw rozpoczęły się w całej Polsce uroczystości ku czci gen. Amilkara Kosińskiego, które w tym roku możemy zorganizować z okazji 200 rocznicy jego śmierci i których ciąg dalszy proponuję w czerwcu, w wakacje i na jesieni, za czym od samego początku przemawiał fakt, że uroczystości plenerowych nie można było zorganizować 10 marca br. z powodu ulewy i śnieżycy, które faktycznie miały miejsce i dlatego należało przełożyć je na następne miesiące, a mam tu na myśli m.in. uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Żarnowcu k. Krakowa, w którym gen. Kosiński stoczył w 1809 r. zwycięską bitwę z przeważającymi oddziałami wojsk austriackich - i już teraz pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy - jest wstępna zgoda na taką tablicę. Ponadto, prowadzę rozmowy z mieszkańcami Tarczyn z powiatu piaseczyńskiego, aby do swojego pomnika ustawionego obok kościoła i zbudowanego z kilku kamiennych ciosów dołożyli jeszcze jeden kamienny cios wspominający gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (bo w d. 26-30 czerwca 1809 r. stanął w Tarczynie warownym obozem wojskowym, aby bronić tego miasta, de facto, Warszawy, przed spodziewanym atakiem wojsk nieprzyjacielskich) i gen. Amilkara Kosińskiego (bo w d. 29 czerwca 1809 r. właśnie w Tarczynie rozpoczął swój marsz bojowy do Krakowa, który przyniósł wolność dla mieszkańców zach. Małopolski), a także mam bardzo atrakcyjną propozycję dla kurkowych bractw strzeleckich, w jaki sposób mogą w tym roku uczcić pamięć gen. Kosińskiego, za czym przemawia fakt, iż gen. Kosiński rozpoczął służbę wojskową nie w ułanach, nie w piechocie, nie w artylerii, tylko właśnie w formacji strzelców, mam także propozycje zorganizowania dwóch wystaw (jednej w Tarczynie) oraz propozycję muzyczną, dlatego, myślę, że tegoroczne uroczystości z okazji 200 rocznicy śmierci Generała będą bardziej okazałe, niż te, które miałem honor zorganizować pro publico bono z okazji 250 rocznicy urodzin Generała w 2019 r. w Małopolsce:

https://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/30031?t=Malopolanie-uczcili-250-rocznice-urodzin-gen-dyw-Amilkara-Kosinskiego

W związku z tym, serdecznie zapraszam wszystkich Polaków do uczczenia pamięci naszego Wielkiego Bohatera Narodowego gen. dyw. Amilkara Kosińskiego z okazji przypadającej w tym roku 200 rocznicy jego śmierci, bo w niemal każdym regionie Polski znajdziemy miejsca, gdzie kiedyś walczył o naszą wolność i niepodległość i zasłużył na naszą pamięć i szacunek.

 

TEKST:

Adam W. Gorycki

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Housepital Festival Piaseczno 2024

Housepital Festival Piaseczno 2024

29 czerwca 2024 roku odbędzie się 12. edycja Housepital Festival w Piasecznie...

Mazowsze. Wiadomości z regionu

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego...

PIASECZYŃSKIE KINO PLENEROWE 2024

PIASECZYŃSKIE KINO PLENEROWE 2024

Rusza Piaseczyńskie Kino Plenerowe! Już od 5 lipca serdecznie zapraszamy w...

Kolejna burza i kolejna ludzka tragedia

Kolejna burza i kolejna ludzka tragedia

Kolejną pracownicę Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dotknęła...

Poszukiwany listem gończym za znieważenie funkcjonariuszy - zatrzymany

Poszukiwany listem gończym za znieważenie funkcjonariuszy - zatrzymany

Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym 50- latka,...

Bójka z użyciem noża

Bójka z użyciem noża

39-letni mieszkaniec Piaseczna został trzykrotnie ugodzony nożem, a sprawcy...

Dziennikarstwo obywatelskie

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na COPA SILESIA (Gi & No-Gi)

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na COPA SILESIA (Gi & No-Gi)

Z dumą informujemy o wspaniałych wynikach naszych zawodników na zawodach...

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich Zawodach

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich Zawodach

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich...

Food trucki znów nakarmią Józefosław

Food trucki znów nakarmią Józefosław

Najsmaczniejszy event tego lata w Józefosławiu. Food trucki zaparkują przy...

Złote medale z Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu IBJJF lecą do Piaseczna

Złote medale z Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu IBJJF lecą do Piaseczna

Z przyjemnością informujemy, że zawodnicy naszego klubu Six Mates odnieśli...

Sukcesy Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Mistrzostwach Polski: Młodzi Sportowcy Błyszczą!

Sukcesy Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Mistrzostwach Polski: Młodzi Sportowcy Błyszczą!

W dniu 11 maja odbyły się Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży w...